Jesteś tutaj: Pomoc Wysyłanie PIT przez Internet

Wysyłanie PIT przez Internet

Spis treści

1. Wyślij PIT przez internet 2. Wydrukuj 3. Wysyłka PIT online rozpoczęta 4. Skorzystaj z wartościowych usług 5. Co z moim zwrotem? 6. Twój podatek został zapłacony w całości 7. Jak mam rozliczyć niedopłatę podatku? 8. Polecaj PITax.pl 9. Koszyk Podatnika 10. Status wysyłki do urzędu

1. Wyślij PIT przez internet

Wyślij PIT przez internet
Na tym ekranie możemy wysłać PIT przez internet. Aby to uczynić, należy w pole z prawej strony ekranu, wpisać kwotę przychodu z ubiegłorocznego PIT (zgodnie z podpowiedziami w ramce), a następnie kliknąć "Podpisz i wyślij". Jeśli rok temu rozliczaliśmy się z pitax, to odpowiednia kwota jest zapamiętywana automatycznie.

Co mam zrobić, jeśli nie mam PIT-u z zeszłego roku?

Aby wysłać PIT przez internet niezbędne jest podanie ubiegłorocznego przychodu lub dysponowanie e-podpisem (certyfikowanym podpisem elektronicznym). Jeśli nie posiadamy ani e-podpisu ani przychodu z ubiegłego roku, to:

 •  można spróbować zadzwonić do urzędu skarbowego z zapytaniem o odpowiednią kwotę - jednak nie zawsze może udać się uzyskać odpowiedź. Jest to zależne od urzędnika.
 •  rozliczyć drugi PIT na podstawie ubiegłorocznych przychodów (np. ubiegłorocznych PIT-11, PIT-8C) - wtedy uzyskamy gotową, odpowiednią kwotę (z pozycji "przychód razem"), którą należy wpisać w pole "Twój podpis".
 •  można obliczyć odpowiednią kwotę na podstawie ubiegłorocznych PIT-ów od płatników (PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A)
 • Jeżeli w urzędzie nie podano nam odpowiedniej kwoty oraz nie posiadamy przy sobie żadnego z ubiegłorocznych PIT-ów, należy wydrukować zeznanie i złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą (nie zapomnijmy wtedy o odręcznym podpisie zeznania).
Co oznacza wybór "Wydrukuj i wyślij pocztą kopię zeznania oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru z oryginalną pieczęcią PITax.pl"?

Na Państwa zlecenie/zamówienie wysyłamy pocztą do Państwa wypełniony PIT oraz UPO (potwierdzenie przyjęcia PIT-u przez urząd - gdy wysłali Państwo PIT przez internet).
Nie wysyłamy pocztą PIT-ów do urzędu skarbowego.

Co się stanie, jeśli podamy błędną kwotę z zeszłorocznego zeznania podatkowego?

System nie przyjmie deklaracji. O jej odrzuceniu zostaniemy poinformowany komunikatem „weryfikacja negatywna – błąd w danych identyfikacyjnych" podczas próby pobrania UPO. Podanie prawidłowej kwoty przychodu oraz wszystkich prawidłowych danych jest warunkiem koniecznym do prawidłowego złożenia dokumentu.

Czy trzeba wydrukować zeznanie, czy do celów dowodowych wystarczy zachować UPO?

Do celów dowodowych wystarczy zachować UPO. Zaleca się również posiadanie wypełnionego PIT-u.
Zeznanie możemy otrzymać na e-maila - gdy zaznaczymy odpowiednią opcję, a także mamy je dostępne na naszym koncie (na górnym pasku pt Konto Podatnika). Zeznanie możemy ściągnąć, klikając "Pobierz formularze" na żółtym pasku.

Dlaczego muszę podawać kwotę z zeszłego roku, aby wysłać PIT przez internet?

Są dwa rodzaje podpisów dopuszczanych przez Ministerstwo Finansów, które pozwalają wysłać PIT przez internet. Jednym jest kwota przychodu z ubiegłorocznego z zeznania, a drugim e-podpis (certyfikowany kwalifikowany podpis elektroniczny). Jeśli nie dysponujemy osobistym, indywidualnym e-podpisem (który stanowi o naszej tożsamości) niezbędnym jest "podpis" w postaci ubiegłorocznego przychodu - są to tzw. dane autoryzujące, które mają na celu potwierdzić, że to na pewno my wysyłamy PIT przez internet, a nie, że ktoś się za nas podszywa.

Gdzie w PITax.pl znajdę swoje poprzednie zeznania?

Zeznania z poprzednich lat są dostępne po zalogowaniu się na konto PITax.pl w zakładce archiwum.

Jak się podpisać?

Podpisem jest kwota przychodu z zeznania, które składałeś w poprzednim roku.
Znajdziesz ją w polu nr 69 na PIT-37 złożonym za 2021 rok. Jeżeli w zeszłym roku nie składałeś zeznania, Twoja kwota do podpisu to 0.
Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowałeś jako małżonek wówczas podaj wartość z pozycji 102. Jeżeli składałeś inny PIT wówczas jako kwotę przychodu za rok 2021 należy rozumieć w przypadku:

 •  PIT-28 pozycję 46
 •  PIT-36 pozycję 120 lub pozycję 177 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występuje jako małżonek
 •  PIT-36L pozycję 22 lub pozycja 27
 •  PIT-38 pozycję 24 lub 34
 •  PIT-39 pozycję 20
 •  PIT-11A pozycję 38 lub 36
 •  PIT-40A pozycję 38 lub 36.
Skąd wiem, że mój PIT dotrze do urzędu? Czy otrzymam jakieś potwierdzenie?

Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT.
Status złożonego PIT-u można również sprawdzić logując się do pitax.pl i wchodząc w zakładkę "Konto Podatnika"-->zeznania. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat.

2. Wydrukuj

Wydrukuj
Na tym ekranie możemy pobrać wypełniony PIT na komputer.

Jak mogę wydrukować zeznanie?

Aby wydrukować zeznanie, proszę kilknąć w niebieski kafelek "Pobierz do wydruku". Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarówno wydrukować zeznanie, jak i wysłać je przez internet.

Jeśli chcemy zeznanie złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą, pamiętajmy aby podpisać się odręcznie w sekcji "Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka".

3. Wysyłka PIT online rozpoczęta

Wysyłka PIT online rozpoczęta
Otrzymujemy tutaj informację, iż dotarliśmy do etapu, na którym nasze zeznanie PIT jest już przetwarzane przez Urząd Skarbowy. Potwierdzenie przetworzenia naszego zeznania przez Urząd Skarbowy może zająć od kilku minut do jednej doby, w zależności od obciążenia systemu Ministerstwa Finansów. Czekając na otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, możemy przejść dalej i poznać szereg dodatkowych możliwości oraz usług oferowanych przez PITax.pl.

Dlaczego to tak długo trwa?

Prosimy nacisnąć przycisk "Dalej" znajdujący się w lewym, dolnym rogu ekranu.

4. Skorzystaj z wartościowych usług

Skorzystaj z wartościowych usług
Możemy w tym momencie rozliczenia skonfigurować niektóre ustawienia powiadomień, wybrać dodatkowe usługi, zdecydować czy chcemy aby PITax.pl wysłał nam kopię naszego PIT-u na e-mail bądź określić czy kwota przychodu ma być zapamiętana aby w łatwy sposób wysłać zeznanie w przyszłym roku

5. Co z moim zwrotem?

Co z moim zwrotem?
Ten ekran, to informacja o zwrocie podatku, jeśli taki wynikł z obliczenia PIT. Informujemy w nim, że urząd skarbowy na zwrot podatku ma trzy miesiące od dnia otrzymania PIT.

Co jest bardziej opłacalne - zwrot na konto, czy pocztą?

Bardziej opłaca się otrzymać zwrot podatku na konto - wtedy otrzymujemy całą kwotę zwrotu (wykazaną w poz. "nadpłata" w Picie). Zwrot podatku, który przychodzi pocztą jest natomiast pomniejszany o opłaty pocztowe - 1% z kwoty nadpłaty + 5,20 zł.
Jeżeli nasz podatek do zwrotu jest mniejszy niż 11, 60 zł, to taką kwotę możemy odebrać tylko w kasie urzędu skarbowego. Nie jest ona wysyłana pocztą ani na konto a urząd te kwotę zalicza na poczet naszych przyszłych zobowiązań podatkowych, jeśli nie stawimy się w kasie po odbiór podatku.

Co zrobić, żeby zwrot podatku przyszedł na moje konto bankowe?

Aby zwrot podatku przyszedł na konto bankowe, a do tej pory przychodził pocztą lub w ogóle nie przychodził należy wypełnić sekcję w PIT pt. "RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY". Należy podać wyłącznie rachunek, którego posiadaczem/współposiadaczem jest podatnik lub małżonek. Podanie rachunku, którego posiadaczem/współposiadaczem nie jest podatnik, a tylko małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek do urzędu.

Zmiany rachunku można również dokonać poprzez  złożenie osobiście w urzędzie albo listownie druku ZAP-3.

Jeżeli wcześniej już podawaliśmy konto bankowe i ono się nie zmieniło, wtedy urząd przyśle zwrot na nasze konto, jak co roku – a my nie musimy o niczym informować.

 

Czy druk ZAP-3 jest przesyłany online wraz z zeznaniem rocznym (np. PIT-37)?

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu).
ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli dysponuje się e-podpisem (certyfikowanym podpisem elektronicznym).
Gdy takiego podpisu nie posiadamy, ZAP-3 musimy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.
Druk ZAP-3 wystarczy złożyć tylko jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd.

Jak otrzymam zwrot podatku?

Zwrot podatku można otrzymać pocztą (na adres wskazany w Picie), na numer konta bankowego lub w kasie naszego urzędu skarbowego.

1. Jeżeli wcześniej w ogóle nie podawaliśmy urzędowi numeru konta, wtedy urząd przesyła zwrot podatku drogą pocztową (jeżeli zwrot jest wyższy niż 11,60 zł, czyli opłaty pocztowe. Gdy zwrot jest niższy niż 11,60 zł, wtedy urząd zalicza tę kwotę na poczet przyszłych naszych zobowiązań podatkowych). W tej sytuacji nie musimy wysyłać do urzędu żadnego pisma. Kwota zwrotu podatku, który przychodzi pocztą jest pomniejszany o opłaty pocztowe - 1% z kwoty nadpłaty + 5,20 zł.

2. Jeżeli chcemy otrzymywać zwrot podatku na konto bankowe, wtedy należy złożyć osobiście w urzędzie lub listownie druk ZAP-3.
ZAP-3 wystarczy złożyć tylko raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest już on pamiętany przez urząd.

3. Po odbiór nadpłaty można również zgłosić się osobiście (z dokumentem potwierdzającym tożsamość) do kasy naszego urzędu skarbowego - wtedy otrzymamy każdą kwotę zwrotu, nawet mniej niż 11, 60 zł, która nie jest zwracana w przypadku pocztowego odbierania podatku.

Kiedy dostanę zwrot podatku?

Urząd skarbowy na zwrot podatku ma trzy miesiące od dnia złożenia zeznania.

Dla rozliczeń złożonych elektronicznie obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaty podatku – 45 dni.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny – otrzymują zwrot nadpłaty w ciągu 30 dni .

6. Twój podatek został zapłacony w całości

Twój podatek został zapłacony w całości
Wymieniony ekran pojawia się, gdy w Twoim zeznaniu PIT podatek został opłacony w całości i nie są wymagane już dalszej czynności związane z jego zapłatą bądź zwrotem.

Podatek zapłacony w całości

Wedle wyliczeń PITax wynika, że Pana(i) podatek wynosi 0 zł, a zatem nie trzeba nic wpłacać do urzędu ani nie przysługuje zwrot podatku.
Nie oznacza to jednak zwolnienia z wysłania PIT do fiskusa - można to zrobić przez internet lub wydrukowane zeznanie złożyć osobiście (pocztą) w urzędzie - jeśli nie wykonali Państwo tych czynności w poprzednich krokach.

7. Jak mam rozliczyć niedopłatę podatku?

Jak mam rozliczyć niedopłatę podatku?
Ten ekran, to informacja o zapłacie podatku, jeśli z obliczenia PIT wynikła niedopłata. Informujemy w nim o kwocie i czasie zapłaty podatku do urzędu skarbowego wraz z podaniem numeru konta bankowego. Numer konta bankowego urzędu pojawia się tylko na tym ekranie - warto go skopiować lub przepisać.

Czy mogę przez Was serwis (pitax.pl) wpłacić niedopłatę na konto urzędu skarbowego?

Nasz portal umożliwia tylko wysłanie PIT przez internet. Podatek można zapłacić przelewem przez internet, na poczcie lub w kasie urzędu skarbowego.

Czy mogę wpłacić przez internet niedopłatę podatku na konto urzędu?

Tak - jeśli posiadamy usługi bankowości elektronicznej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapłacić podatek online.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT płacimy wyłącznie na tzw. mikrorachunek podatkowy - przygotowany przez urząd. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. 

Swój mikrorachunek podatkowy odnajdziemy w rządowym generatorze: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ 

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek wpłacamy na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza.

 

Do kiedy mam wpłacić niedopłatę?

Na zapłacenie podatku mamy czas do 30 kwietnia, a jeżeli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, wtedy mamy czas do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia.

Gdzie mam wpłacić niedopłatę?

Proszę wpłacić niedopłatę na konto swojego urzędu skarbowego. Zapłaty należy dokonać do 30 kwietnia, a jeżeli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, wtedy mamy czas do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia.

Gdzie mogę znaleźć numer rachunku bankowego urzędu?

Numer konta bankowego naszego urzędu możemy znaleźć:
1) na stronie internetowej danego urzędu (konto bankowe dla PIT),
2) dzwoniąc/udając się osobiście do naszego urzędu skarbowego,
3) na stronie Ministerstwa Finansów

Jakim sposobem mam wpłacić niedopłatę?

Brakujący podatek możemy zapłacić:
1) gotówką w kasie urzędu,
2) gotówką na rachunek urzędu skarbowego w banku, pocztą, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej,
3) bezgotówkowo, przelewem (z rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu
 - w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. na konto PIT naszego urzędu skarbowego

Jak wypełnić przelew zapłaty podatku?

Przelew powinien zawierać poniższe dane:
1) nazwę urzędu skarbowego, do którego płacimy podatek oraz nasz numer mikrorachunku podatkowego,
2) oznaczenia formy płatności (W - wpłata gotówkowa, P - przelew),
3) kwotę do zapłaty,
4) nasz numer rachunku bankowego  - w przypadku przelewu lub kwotę słownie - w przypadku wpłaty gotówkowej,
5) nasze dane osobowe oraz adres,
6) nasz NIP lub PESEL,
7) typ identyfikatora (gdy NIP, to 'N', gdy PESEL, to 'P')
8) okres (rok - dwie ostatnie cyfry oraz literę R, np. 14R),
9) symbol formularza (np. PIT-37),

8. Polecaj PITax.pl

Polecaj PITax.pl
Ekran, na którym możemy polecić program PITax.pl rodzinie, znajomym i przy tym wziąć udział w konkursie. Do zdobycia w konkursie poleceń m.in. zwrot podatku czy wakacje w raju podatkowym.

9. Koszyk Podatnika

Koszyk Podatnika
Ten ekran, to tzw. Koszyk Podatnika - rozliczanie PIT jest bezpłatne, jednak jeśli ktoś chce, może nas wesprzeć drobną lub większą cegiełką, czy też zamówić wysyłkę PIT oraz UPO (jeśli PIT został wysłany do urzędu) na swój adres domowy.

10. Status wysyłki do urzędu

Status wysyłki do urzędu
W tym miejscu możemy podejrzeć w jakim stanie znajduje się nasz zeznanie złożone drogą elektroniczną. PIT wypełniony online będzie widniał jako wciąż przetwarzany, bądź już przyjęty z sukcesem lub z weryfikacją negatywną.

Co oznacza komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu"?

Jeżeli widzimy komunikat "Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)", to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

1. Popełniono błąd w danych identyfikacyjnych, np.:

 • wpisano nieprawidłowy PESEL swój lub małżonka, 
 • błędnie wpisano nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak,
 • błędnie wpisano pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisano również drugie imię np. Jan Adam,
 • błędnie wpisano nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia a imię tam gdzie nazwisko,
 • błędnie wpisano datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty.

2. Wpisano błędną kwotę przychodu. Powinniśmy wpisać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania
Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to:

 • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2022 rok,
 • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
 • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy zeznania drogą elektroniczną, tylko osobiście,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy w poprzednim roku nie składaliśmy zeznania na takim samym formularzu jak w tym roku, (np. podatnik składa za 2022 rok zeznanie PIT-38, a za 2021 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

Co oznacza komunikat „Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym.”?

Taki komunikat oznacza, że zeznanie roczne z takim identyfikatorem podatkowym (PESEL) jest już złożony i wysłany do urzędu. Do urzędu zeznanie roczne przez internet można złożyć tylko raz. W przypadku konieczności zmiany danych w wysłanym Picie należy złożyć korektę zeznania. Korektę można składać dowolną ilość razy.

Co to jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru i po co mi to?

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to dokument, który jest wysyłany przez urząd skarbowy, gdy otrzyma nasz PIT. Jest to urzędowy dowód stanowiący, że nasz PIT dotarł do urzędu. UPO należy przechowywać przez 5 lat od dnia złożenia PIT-u.

Jak długo czeka się na Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Oczekiwanie na UPO zazwyczaj trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Jednakże czasami UPO może przyjść po parudziesięciu minutach (rzadko tak się zdarza, jednak istnieją takie przypadki). Czas oczekiwania na UPO zależy od ilości osób wysyłającej PIT online do urzędów w tym samym czasie.

Nie mogę otworzyć UPO/PDF z zeznaniem.

Deklaracja oraz UPO jest przygotowana na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny jeśli chodzi o program,
w którym otwiera się deklarację. Uprzejmie prosimy o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa).
Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta.

Wpisuję poprawną kwotę przychodu wysyłając PIT, a urząd odrzuca zeznanie.

W przypadku odrzucenia deklaracji wysyłanej online z informacją o błędnym podpisie jesteśmy przekierowywani na ekran korekty "podpisu", przy czym na "podpis" składa się kilka pól jak imię i nazwisko, PESEL czy kwota z poprzedniego roku - przy czym zwracam też uwagę, że jest to pole nr 64 jeśli wypełnialiśmy PIT-37, a jeśli składaliśmy inne PIT-y, to odpowiednio inne pola - zgodnie z opisem w programie. Jeśli wszystkie te pola są prawidłowe, to może być to problem danych w bazie urzędu skarbowego - jeśli wypełnialiśmy więcej PIT-ów w ubiegłym roku (np. również PIT-38), to istnieje spore prawdopodobieństwo, że dane te nie są spójne w urzędzie skarbowym.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00