Jesteś tutaj: Pomoc FAQ

FAQ - Najczęściej zadawane pytania 1. Nie mogę przekazać 1% dowolnej OPP

  Aby przekazać 1% dowolnej OPP należy rozliczyć się bezpośrednio ze strony pitax.pl - wpisując www.pitax.pl w pasku adresu. Jeśli weszliśmy do programu bezpośrednio ze strony danej OPP, to jej numer KRS jest ustawiony na sztywno i nie można jej zmienić. Gdy weszliśmy do pitax.pl ze strony danej OPP, a chcemy zmienić OPP, to należy:

  1. Wylogować się z obecnego rozliczenia.
  2. Wpisać w pasku adresu "www.pitax.pl".
  3. Kliknąć w przycisk Usuń przypisany numer KRS - na dole strony w stopce przy numerze KRS.
  4. Zalogować się.
  5. Rozpocząć nowe rozliczenie, co wiąże się z wypełnianiem PIT od nowa.
  6. Na ekranie z OPP należy wybrać przycisk Zmień OPP, a następnie Więcej OPP.


 2. Zapomniałem hasła. Jak odzyskać dostęp do konta?

  Proszę wybrać opcję "zaloguj się" - wpisać swój adres e-mail oraz wybrać opcję "nie mogę się zalogować" - a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program.


 3. Jak złożyć korektę PIT-u?

  Aby złożyć korektę PIT-u proszę wejść na stronę www.pitax.pl oraz wybrać opcję "Złóż korektę rozliczenia 2019". Opcję tę znajdziemy klikając w przycisk “V” znajdujący się pomiędzy “zaloguj się” a serduszkiem.

  Alternatywną metodą jest zalogowanie się na swojego konto PITax.pl za pomocą guzika "zaloguj się", następnie wybranie zakładki "Zeznania" i użycie opcji "+nowa korekta", system przeprowadzi nas przez dalszą część procesu.


 4. Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu? Czy otrzymam jakieś potwierdzenie?

  Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT.

  Status złożonego PIT-u można również sprawdzić - po zalogowaniu się do www.pitax.pl - w górnej zakładce “Konto Podatnika”, w podmenu “Zeznania”.


 5. Nie mogę otworzyć UPO/PDF-a z zeznaniem

  Deklaracja oraz UPO są przygotowane na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny jeśli chodzi o program, w którym otwiera się deklaracje. Prosimy o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa). Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta.


 6. Co to jest ZAP-3?

  ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku. ZAP-3 wysyłamy więc, gdy zmieniliśmy numer rachunku lub gdy do tej pory nie otrzymywaliśmy zwrotu na rachunek, a teraz byśmy chcieli. W takim przypadku druk ZAP-3 należy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą - obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu).

  ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli dysponuje się e-podpisem (certyfikowanym podpisem elektronicznym). ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym terminie.

  Druk ZAP-3 wystarczy złożyć tylko jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd.


 7. Jak wysłać ZAP-3 przez internet?

  Obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu). ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli ma się e-podpis (certyfikowany podpis elektroniczny). Gdy takiego podpisu nie posiadamy, ZAP-3 musimy złożyć osobiście - w urzędzie lub wysłać pocztą.

  ZAP-3 możemy wysłać w dowolnym terminie. Druk ZAP-3 wystarczy złożyć jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ jest on już pamiętany przez urząd. Dlatego jeśli wcześniej dostawała Pani/Pan zwrot na aktualne konto bankowe - ZAP-3 nie należy składać.


 8. Co zrobić, żeby zwrot podatku przyszedł na moje konto bankowe?

  Aby zwrot podatku przyszedł na konto bankowe, a do tej pory przychodził pocztą lub w ogóle nie przychodził należy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą druk ZAP-3. ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym terminie.

  Jeżeli wcześniej już podawaliśmy konto bankowe i ono się nie zmieniło, wtedy urząd przyśle zwrot na nasze konto, jak co roku – a my nie musimy o niczym informować. Jeżeli chcielibyśmy zmienić numer konta, również należy złożyć ZAP-3.


 9. Jak podpisać/wysłać PIT online?

  Podpisem online jest kwota przychodu z któregokolwiek ubiegłorocznego zeznania (składanego w 2019 r). Przy wysyłce PIT przez internet należy kierować się poniższymi wskazówkami:

  Jeżeli w zeszłym roku składaliśmy PIT-37 wówczas należy podać wartość z pozycji 64. Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowaliśmy jako małżonek wówczas należy podać wartość z pozycji 95. (Gdy rozliczenie było lub jest wspólne kwot nie należy sumować - podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik). Jeżeli składaliśmy inny PIT wówczas jako kwotę przychodu za rok 2018 należy rozumieć w przypadku:

  • PIT-28 pozycję 45,
  • PIT-36 pozycję 90 lub pozycję 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występował jako małżonek,
  • PIT-36L pozycję 13 lub pozycja 18,
  • PIT-38 pozycję 24,
  • PIT-39 pozycję 20,
  • PIT-40 pozycję 57,
  • PIT-40A pozycję 38.


  Gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT- u - jako kwotę przychodu należy podać "0" (zero). Natomiast, gdy w zeszłym roku składaliśmy kilka PIT-ów - należy podać kwotę tylko z jednego zeznania, nie ma znaczenia którego.


 10. Dlaczego muszę podać kwotę przychodu z ubiegłorocznego PIT-u?

  Podanie kwoty przychodu z ubiegłorocznego PIT jest niezbędne, aby wysłać PIT online (jest to wymóg stawiany przez Ministerstwo Finansów dla osób, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Podanie odpowiedniej kwoty przychodu poświadcza tożsamość użytkownika - jest to zabezpieczenie przed fałszywym wysyłaniem PIT przez osoby, które mogłyby się za nas podszywać.


 11. Kiedy mogę odliczyć ulgę na internet?

  Ulga na internet w 2019 r. przysługuje jeśli w roku 2019 odliczamy ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczaliśmy ją w roku ubiegłym.


 12. Kropka a PIT-11

  Jeżeli w PIT-11 od pracodawcy kropką rozdzielone są tysiące od złotych - taką kropkę należy pominąć.

  Jeżeli w PIT-11 od pracodawcy kropką rozdzielone są złotówki od groszy - taką kropkę należy zastąpić przecinkiem.


 13. Brak danych dziecka w PIT-O

  Obecne wymogi Ministerstwa Finansów stanowią, że jeżeli dziecko ma podany PESEL w zeznaniu, to imię, nazwisko oraz data urodzenia są niepotrzebne, natomiast gdy nie ma PESEL-u, to należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Z tego powodu, w końcowym Picie widnieje albo sam PESEL, albo pozostałe trzy informacje.

  Formularze rządowe nie przyjmują PIT-ów z wszystkimi czterema danymi (PESEL, imię, nazwisko, oraz data urodzenia), a jedynie z jedną z powyższych konfiguracji - dlatego też przyjęliśmy opcję z numerem PESEL, gdy użytkownik podał wszystkie dane.


 14. Jak mogę edytować/usunąć emaila bądź konto?

  Aby usunąć konto w pitax.pl, po uprzednim zalogowaniu się do pitax, należy wejść do Konta Podatnika i przejść do zakładki Ustawienia. USUŃ, prosimy wpisać drukowanymi literami.

  Aby zmienić preferencje otrzymywanych maili należy wejść w zakładkę Konto Podatnika > Ustawienia > Poczta e-mail - i tam wybrać jakie komunikaty chcemy otrzymywać.


 15. Rozliczając sam PIT-11 wychodzi zwrot, a z PIT-40A - niedopłata. Dlaczego?

  Taka sytuacja jest możliwa oraz prawidłowa merytorycznie. Otóż przypadki takie występują, gdy zarówno podmiot, od którego otrzymano PIT-11 (np. pracodawca, urząd pracy), jak i ZUS rozliczali tzw. kwotę zmniejszającą podatek (a ZUS rozliczył ją z całą pewnością, skoro otrzymaliśmy PIT-40A - ponieważ jest do tego zobligowany przepisami).

  Jednakże, prawo podatkowe pozwala na odliczenie kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł) tylko jeden raz. Czyli, jak można łatwo zauważyć, zostaliśmy ‘uprzywilejowani’ za dużo razy i teraz musimy oddać, to co nam nadmiarowo odliczono.


 16. Wpisuję dane z emerytur/rent do PIT-11 i nie są przeniesione kwoty. Dlaczego?

  Błąd mógł zostać spowodowany pomyleniem PIT-11 z PIT-11A. Aby wprowadzić dane z PIT-11A należy na ekranie "Czy dostałeś inne formularze PIT" wybrać "Tak", a następnie z dostępnych formularzy wybrać PIT-40A/11A.

  Dalej - gdy już będziemy na ekranie PIT-40A/11A należy zaznaczyć opcję "Ta deklaracja, to PIT-11A". Następnie przepisujemy dokładnie te same dane w dokładnie te same miejsca - jak na papierowym formularzu.


 17. Jak rozliczyć dochody zagraniczne w PITax.pl?

  Przy pytaniu "Czy miałeś inne przychody", należy wybrać "Tak" a następnie spośród dostępnych PIT-ów, należy wybrać PIT-36. Dalej - wystarczy odpowiadać na zadawane przez program pytania.


 18. Gdzie na swoim koncie mogę sprawdzić kwotę zeszłorocznego przychodu?

  Rozliczając się przez PITax.pl w poprzednich latach, odpowiednie dane są zapamiętywane automatycznie i podstawiane w odpowiednie miejsca - wszystko pod okiem użytkownika. Aby dotrzeć do PIT-ów rozliczanych w poprzednich latach, należy zalogować się do pitax.pl, wejść na Konto Podatnika-->Archiwum. Następnie w polu rok podatkowy należy wybrać odpowiedni rok (ten, za który PIT składaliśmy) nacisnąć “filtruj” i pojawi się możliwość pobrania danego PIT-u.


 19. Błędny adres e-mail podczas założenia konta

  W przypadku niepoprawnego adresu e-mail należy ponownie utworzyć konto  - na swój prawidłowy adres. Wiąże się to z ponownym wypełnianiem PIT-u. Gdy PIT już wysłaliśmy do urzędu - najlepiej złożyć korektę, aby UPO oraz nasz PIT mieć dostępny na e-mailu.

  Zze względu na ochronę danych osobowych nie dokonujemy wglądów do wypełnianych PIT-ów w związku z czym, to osoba wypełniająca PIT jest odpowiedzialna za podanie prawidłowego adresu e-mail (m.in dlatego też prosimy o powtórzenie adresu e-mail podczas zakładania konta).


 20. Czy mogę edytować dane już wygenerowanego PIT-u?

  Zeznanie, które zostało już wygenerowane oraz potwierdzone przez użytkownika po zapoznaniu się z wypełnionym PIT-em - przyciskiem "Potwierdzam i idę dalej", (na ekranie z podglądem PIT), jest już ukończone i nie ma możliwości jego edycji. Na ekranie podsumowania z podglądem PIT-u mamy ostatnią możliwość na skorygowanie danych.


 21. Dlaczego jest tak długi czas oczekiwania na UPO?

  Długi czas oczekiwania na UPO może być spowodowany:

  • pominięciem (nie kliknięciem) przycisku “Dalej” - gdy zostaliśmy na ekranie “Wysyłka rozpoczęta.
  • problemem po stronie bramki technicznej przyjmowania PIT-ów ze strony Ministerstwa Finansów. Z programu można się wylogować i wrócić do pitax.pl kolejnego dnia, aby sprawdzić Status złożonego PIT-u. Można to sprawdzić - po zalogowaniu się do www.pitax.pl - w górnej zakładce “Konto Podatnika”, w podmenu “Zeznania”.


 22. Nie mogę się zalogować

  Aby zalogować się do systemu należy podać swój e-mail oraz hasło - należy podać ten e-mail, który został podany podczas pierwszego wypełniania PIT-u. Hasło przyszło na e-mail podany w PITax.pl - jest to e-mail o tytule "Witamy w PITax.pl" - w jego treści znajduje się 8-znakowe hasło (jest ono wytłuszczone).

  Jeżeli nie mogę Państwo znaleźć stosownego maila, prosimy poszukać czy nie trafił do SPAM-u lub do innej kategorii wiadomości (np. Oferty). Jeżeli wciąż będzie problem ze znalezieniem maila od nas, wtedy podczas logowania się do serwisu pitax.pl, można użyć opcji "Nie mogę się zalogować" - wybierając tę opcję można zmienić hasło na ustawione przez siebie. Hasło powinno być co najmniej 8-znakowe.


 23. Jak usunąć PIT?

  Aby usunąć PIT należy zalogować się na swoje konto, następnie wejść w opcje Moje konto > Zeznania. Na tym ekranie po prawej stronie jest przycisk Usuń przy każdym Picie - który usuwa niechciany przez nas PIT.


 24. Zeznanie wypełniane w trybie 'anonimowym'

  Jeśli została wybrana opcja rozliczenia anonimowego - bez wypełniania danych osobowych - to takie rozliczenie nie daje możliwości wysyłki do Urzędu Skarbowego przez internet i pozwala jedynie na podgląd wygenerowanego PIT-u. Do użytkownika nie są też wysyłane żadne e-maile - nie pytamy o email przy rozliczeniu anonimowym.

  Jeśli użytkownik skorzysta z PITax.pl, podając swój e-mail - podejrzenie zeznania, zeznań z poprzednich lat, możliwość wydruku oraz wysyłki PIT-u online będą możliwe z Konta Podatnika, po zalogowaniu się do programu.


 25. Jak wypełnić PIT dla osoby trzeciej?

  Jeżeli chcieliby Państwo rozliczyć PIT nie dla siebie, to prosimy o wykonanie następujących kroków:

  Aby rozliczyć daną osobę ze swojego konta, należy na ekranie "Dla kogo chciałbyś rozliczyć PIT-y" wybrać opcję 'Dla innych osób'. Następnie, po naciśnięciu "Dalej" - na ekranie "Podatnik, dla którego wypełniasz zeznanie", należy wybrać odpowiednią kategorię, osobę oraz typ rozliczenia.

  Jeśli nie zostały wcześniej uzupełnione w Koncie Podatnika dane rozliczanej osoby, to należy je uzupełnić (przycisk Nowy podatnik). Zostaniemy przekierowani na ekran "Podatnicy" - gdzie można uzupełnić dane potrzebnych osób, stworzyć kategorię, itp.  - wystarczy kliknąć na odpowiednią zakładkę z lewej strony (współmałżonek, nasze dzieci, rodzina, znajomi, itd).

  Po uzupełnieniu danych, należy je zapisać (przycisk w prawym, dolnym rogu ekranu). Następnie, należy wrócić do zeznania (przycisk w lewym, dolnym ekranu). Dalej użytkownik prowadzony jest przez program.


 26. Jak mogę przekazać 1% na wybraną przez siebie OPP?

  Aby przekazać 1% na wybraną przez siebie OPP należy wejść bezpośrednio ze strony https://www.pitax.pl/. Kolejno należy wybrać przycisk "Rozlicz PIT" znajdujący się prawym górnym rogu ekranu a następnie rozpocząć nowe rozliczenie (nowe, nie kontynuować starego). Dalej na ekranie Wspieraj Organizacje Pozarządowe, należy wybrać opcję "Zmień OPP" znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

  Na następnym ekranie wybrać opcję "Więcej OPP" znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Tu będzie możliwość wyboru więcej OPP oraz wpisanie numeru KRS konkretnej wybranej przez nas organizacji.


 27. Gdzie znajdę swoje zeznanie?

  Swoje zeznanie można sprawdzić, po zalogowaniu się do pitax.pl - na Koncie Podatnika, w zakładce Zeznania - niebieski, górny pasek. Po kliknięciu w "Zeznania" należy wybrać opcję "Pobierz formularze" lub "Pobierz zeznanie" znajdującą się obok danego PIT.


 28. Dlaczego nie ma mojego REGON-u w PIT-B?

  Obecne wymogi Ministerstwa Finansów stanowią, że jeżeli podaliśmy NIP w zeznaniu PIT-B, REGON jest niepotrzebny, natomiast gdy nie ma NIP-u, to należy podać REGON. W związku z tym, w końcowym Picie B widnieje albo sam NIP albo REGON. Formularze rządowe nie przyjmują PIT-ów z dwoma danymi (NIP i REGON), a jedynie z jedną z powyższych danych- dlatego też przyjęliśmy opcję z numerem NIP, gdy użytkownik podał wszystkie dane.


 29. Jak rozliczyć PIT-8C?

  Aby rozliczyć się z PIT-8C, należy przy pytaniu "Czy miałeś inne formularze PIT" wybrać "Tak", a następnie spośród dostępnych PIT, wybrać PIT-8C. Potem należy wybrać, która sekcja jest wypełniona w papierowym formularzu 8C. Należy przepisać dane z papierowego PIT-8C do formularza komputerowego. Jeśli wypełnionych jest kilka sekcji, należy wubrać kolejny PIT-8C i wypełnić PIT zaznaczając kolejną sekcję z danymi.


 30. Jak rozliczyć PIT-38?

  Jeżeli otrzymali Państwo PIT-8C, to aby wypełnić PIT-38 należy postępować wedle poniższych kroków:

  1. na ekranie "Czy miałeś inne formularze PIT" należy wybrać "Tak"
  2. spośród dostępnych formularzy wybrać "PIT-8C"
  3. uzupełnić PIT-8C
  4. przy pytaniu "Czy miałeś przychody z kapitałów pieniężnych wybrać "Tak".
  5. dalej wystarczy postępować wedle podpowiedzi zadawanych przez program.


  Jeśli nie otrzymali Państwo PIT-8C, to aby wypełnić PIT-38 należy postępować wedle poniższych kroków:

  1. na ekranie "Czy miałeś inne przychody" - należy wybrać "Tak"
  2. spośród dostępnych PIT wybrać "PIT-38"
  3. przy pytaniu "Czy miałeś przychody z kapitałów pieniężnych" wybrać "Tak".
  4. dalej wystarczy postępować wedle podpowiedzi zadawanych przez program.


Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00