Jesteś tutaj: Pomoc FAQ

FAQ - Najczęściej zadawane pytania 1. Nie mogę przekazać 1,5% dowolnej OPP

  W rozliczeniach za 2022 rok będziemy mogli przekazać aż 1,5% PIT na rzecz dowolnie wybranej OPP. Aby tego dokonać należy rozliczyć się bezpośrednio ze strony pitax.pl – wpisując www.pitax.pl w pasku adresu. Jeśli weszliśmy do programu bezpośrednio ze strony danej OPP, to jej numer KRS jest ustawiony na sztywno i nie można go zmienić. Po przystąpieniu do rozliczenia w PITax.pl poprzez stronę danej OPP, nadal możemy zmienić organizację pożytku publicznego, to należy:

  1. Wylogować się z obecnego rozliczenia.
  2. Wpisać w pasku adresu "www.pitax.pl".
  3. Kliknąć w przycisk Usuń przypisany numer KRS - na dole strony w stopce przy numerze KRS.
  4. Zalogować się.
  5. Rozpocząć nowe rozliczenie, co wiąże się z wypełnianiem PIT od nowa.
  6. Na ekranie z OPP należy wybrać przycisk Zmień OPP, a następnie Więcej OPP.


 2. Zapomniałem hasła. Jak odzyskać dostęp do konta?

  Proszę wybrać opcję "zaloguj się" - wpisać swój adres e-mail oraz wybrać opcję "nie mogę się zalogować" - a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program.


 3. Jak złożyć korektę PIT-u?

  Aby złozyć korektę PIT należy zalogować się na swoje konto PITax.pl, wybrać opcję "Zeznania" w menu na górnym niebieskim pasku, a następnie kliknąć w "+nowa korekta". Należy pamiętać, że wypełnienie korekty polega na wypełnieniu PIT od początku, stąd nie możemy ograniczyć się do podania wyłącznie tych informacji, które chcielibyśmy poddać aktualizacji.


 4. Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu? Czy otrzymam jakieś potwierdzenie?

  Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT.

  Status złożonego PIT-u można również sprawdzić – po zalogowaniu się do www.pitax.pl – w górnej zakładce „Konto Podatnika”, w podmenu „Zeznania”.


 5. Nie mogę otworzyć UPO/PDF-a z zeznaniem

  Deklaracja oraz UPO są przygotowane na formularzu Ministerstwa Finansów, który jest rygorystyczny, jeśli chodzi o program, w którym otwiera się deklaracje. Prosimy o zainstalowanie najnowszej wersji Acrobat Reader (wersja X lub wyższa). Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta.


 6. Co to jest ZAP-3?

  ZAP-3 służy do poinformowania urzędu skarbowego o zmianach w zakresie:

  -aktualnego adresu zamieszkania,

  -danych kontaktowych podatnika,

  -sposobu w jaki ma być dokonywany zwrot podatku (przekazem pocztowym, na rachunek bankowy),

  -obecnego rachunku bankowego podatnika.

  ZAP-3 jest formularzem najczęściej wykorzystywanym do aktualizacji numeru rachunku bankowego, na jaki chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku. ZAP-3 wysyłamy, jeśli zmieniliśmy numer rachunku lub jeśli do tej pory nie otrzymywaliśmy zwrotu na rachunek, a teraz tego sobie życzymy. W takim przypadku druk ZAP-3 należy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą – obecne wymogi Ministerstwa Finansów nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet w podobny sposób jak zeznanie roczne (czyli wpisując kwotę ubiegłorocznego przychodu). ZAP-3 można wysłać elektronicznie, tylko jeżeli dysponuje się e-podpisem (certyfikowanym podpisem elektronicznym).

  Podatnicy rozliczający się na druku PIT-37 nie muszą informować urzędu skarbowego o zmianie rachunku bankowego za pośrednictwem odrębnego formularza ZAP-3. Mogą tego dokonać w treści składanego zeznania rocznego, w specjalnie dedykowanym temu polu.

  ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym terminie. Druk ZAP-3 wystarczy złożyć tylko jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ zostaje ono zarejestrowane przez urząd.


 7. Jak wysłać ZAP-3 przez internet?

  ZAP-3 można wysłać elektronicznie za pośrednictwem:

  -certyfikowanego podpisu elektronicznego,

  -profilu zaufanego (m.in. e-dowód, bankowość elektroniczna, aplikacja m-Obywatel).

  Jeśli nie dysponujemy możliwością złożenia ZAP-3 drogą elektroniczną możemy tego dokonać w tradycyjnej formie - osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

  ZAP-3 możemy wysłać w dowolnym terminie. Druk ZAP-3 wystarczy złożyć jeden raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku, ponieważ zostaje ono zarejestrowane przez urząd. Dlatego, jeśli wcześniej otrzymywała Pani/Pan zwrot na aktualne konto bankowe – ZAP-3 nie należy składać.


 8. Co zrobić, żeby zwrot podatku przyszedł na moje konto bankowe?

  Aby zwrot podatku przyszedł na konto bankowe, a do tej pory przychodził pocztą lub w ogóle nie przychodził – podczas wypełniania PIT należy na ekranie „Twój urząd skarbowy” zaznaczyć opcję „Chcę zaktualizować lub po raz pierwszy podać dane rachunku bankowego (...)” oraz wpisać numer konta bankowego i nazwę banku.

  Jeśli PIT już wysłaliśmy do urzędu – aby wybrać zwrot podatku na konto bankowe, należy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą druk ZAP-3. ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym terminie.

  Jeżeli podawaliśmy konto bankowe już wcześniej i nie zmieniło się ono, wtedy – jak co roku – urząd przyśle zwrot na nasze konto, a my nie musimy o niczym informować. Jeżeli jednak chcielibyśmy zmienić numer konta, należy złożyć ZAP-3.

   


 9. Jak podpisać/wysłać PIT online?

  Podpisem online jest kwota przychodu z któregokolwiek ubiegłorocznego zeznania (składanego w 2022 r.). Przy wysyłce PIT przez internet należy kierować się poniższymi wskazówkami.

  Bazując na rozliczeniu za 2020 rok (zeznania składane w 2021 roku) w przypadku PIT-37 należy podać wartość z pozycji 69 lub 36 lub 38. Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowaliśmy jako małżonek, wówczas należy podać wartość z pozycji 102 lub 37 lub 39 (jeśli rozliczenie było lub jest wspólne, kwot nie należy sumować – podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik).

  Jeżeli składaliśmy inny PIT, wówczas jako kwotę przychodu za rok 2021 należy rozumieć w przypadku:

  PIT-28 pozycję 46,

  PIT-36 pozycję 177 lub 64 lub 66 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2021 występował jako małżonek,

  PIT-36L pozycję 22 lub 27,

  PIT-38 pozycję 24 lub 34,

  PIT-39 pozycję 20,

  PIT-40A sumę z pozycji 36 i 38.

  Jeśli w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT-u – jako kwotę przychodu należy podać „0” (zero). Natomiast, jeśli w ubiegłym roku składaliśmy kilka PIT-ów – należy podać kwotę tylko z jednego zeznania (nie ma znaczenia, którego).


 10. Dlaczego muszę podać kwotę przychodu z ubiegłorocznego PIT-u?

  Podanie kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania jest niezbędne, aby wysłać PIT online (jest to wymóg stawiany przez Ministerstwo Finansów osobom, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Podanie odpowiedniej kwoty przychodu poświadcza tożsamość użytkownika – jest to zabezpieczenie przed fałszywym wysyłaniem PIT przez osoby, które mogłyby się za nas podszywać.


 11. Kiedy mogę odliczyć ulgę na internet?

  Ulga na internet w 2023 r. przysługuje, jeśli w roku 2023 odliczamy ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczaliśmy ją w roku ubiegłym.


 12. Brak danych dziecka w PIT-O

  Obecne wymogi Ministerstwa Finansów stanowią, że jeżeli dziecko ma podany PESEL w zeznaniu, to imię, nazwisko oraz data urodzenia są niepotrzebne, natomiast jeśli nie ma PESEL-u, to należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Z tego powodu, w końcowym Picie widnieje albo sam PESEL, albo pozostałe trzy informacje.
  Formularze rządowe nie przyjmują PIT-ów z wszystkimi czterema danymi (PESEL, imię, nazwisko, oraz data urodzenia), a jedynie z jedną z powyższych konfiguracji – dlatego też przyjęliśmy opcję z numerem PESEL, jeśli użytkownik podał wszystkie dane.


 13. Jak mogę edytować/usunąć emaila bądź konto?

  Aby usunąć konto w pitax.pl, po uprzednim zalogowaniu się, należy wejść do Konta Podatnika i przejść do zakładki Ustawienia. USUŃ, prosimy wpisać drukowanymi literami.

  Aby zmienić preferencje otrzymywanych maili, należy wejść w zakładkę Konto Podatnika > Ustawienia > Poczta e-mail – i tam wybrać, jakie komunikaty chcemy otrzymywać.


 14. Rozliczając sam PIT-11 wychodzi zwrot, a z PIT-40A - niedopłata. Dlaczego?

  Taka sytuacja jest możliwa oraz prawidłowa merytorycznie. Otóż przypadki tego typu występują, gdy zarówno podmiot, od którego otrzymano PIT-11 (np. pracodawca, urząd pracy), jak i ZUS rozliczali tzw. kwotę zmniejszającą podatek (a ZUS rozliczył ją z całą pewnością, skoro otrzymaliśmy PIT-40A – ponieważ jest do tego zobligowany przepisami).

  Jednakże prawo podatkowe pozwala na odliczenie kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł) tylko jeden raz. Czyli, jak można łatwo zauważyć, zostaliśmy „uprzywilejowani” podwójnie i teraz musimy oddać to, co nam nadmiarowo odliczono.


 15. Wpisuję dane z emerytur/rent do PIT-11 i nie są przeniesione kwoty. Dlaczego?

  Błąd mógł zostać spowodowany pomyleniem PIT-11 z PIT-11A. Aby wprowadzić dane z PIT-11A należy na ekranie „Czy dostałeś inne formularze PIT” wybrać „Tak”, a następnie z dostępnych formularzy wybrać PIT-40A/11A.Dalej – gdy już będziemy na ekranie PIT-40A/11A – należy zaznaczyć opcję „Ta deklaracja, to PIT-11A”. Następnie przepisujemy dokładnie te same dane w dokładnie te same miejsca – jak na papierowym formularzu.


 16. Jak rozliczyć dochody zagraniczne w PITax.pl?

  Przy pytaniu „Czy miałeś inne przychody?”, należy wybrać „Tak”, a następnie spośród dostępnych PIT-ów należy wybrać PIT-36. Dalej – wystarczy odpowiadać na zadawane przez program pytania.


 17. Gdzie na swoim koncie mogę sprawdzić kwotę zeszłorocznego przychodu?

  Jeśli rozliczaliśmy się w PITax.pl w poprzednich latach, stosowne dane zostały zapamiętane i zostaną automatycznie podstawiane w odpowiednie miejsce – wszystko pod kontrolą użytkownika.

  Aby dotrzeć do PIT-ów rozliczanych w poprzednich latach, należy zalogować się do pitax.pl, wejść na Konto Podatnika-->Archiwum. Następnie w polu rok podatkowy należy wybrać odpowiedni rok (ten, za który PIT składaliśmy) nacisnąć „filtruj” i pojawi się możliwość pobrania danego PIT-u.


 18. Błędny adres e-mail podczas założenia konta

  W przypadku niepoprawnego adresu e-mail należy ponownie utworzyć konto – na swój prawidłowy adres. Wiąże się to z ponownym wypełnianiem PIT-u. Jeśli PIT już wysłaliśmy do urzędu – najlepiej złożyć korektę, tak by UPO oraz PIT były dostępne za pośrednictwem e-maila.

  Ze względu na ochronę danych osobowych nie dokonujemy wglądów do wypełnianych PIT-ów. W związku z tym to osoba wypełniająca PIT jest odpowiedzialna za podanie prawidłowego adresu e-mail (m.in. dlatego prosimy o powtórzenie adresu e-mail podczas zakładania konta).


 19. Czy mogę edytować dane już wygenerowanego PIT-u?

  Zeznanie, które zostało już wygenerowane oraz potwierdzone przez użytkownika po zapoznaniu się z wypełnionym PIT-em – przyciskiem „Potwierdzam i idę dalej”, (na ekranie z podglądem PIT), jest już ukończone i nie ma możliwości jego edycji. Na ekranie podsumowania z podglądem PIT-u mamy ostatnią możliwość na skorygowanie danych.


 20. Dlaczego jest tak długi czas oczekiwania na UPO?

  Długi czas oczekiwania na UPO może być spowodowany:

  • pominięciem przycisku „Dalej” – jeśli zostaliśmy na ekranie „Wysyłka rozpoczęta”.
  • problemem po stronie bramki technicznej przyjmowania PIT-ów ze strony Ministerstwa Finansów. Z programu można się wylogować i wrócić do pitax.pl kolejnego dnia, aby sprawdzić Status złożonego PIT-u. Można to sprawdzić – po zalogowaniu się do www.pitax.pl – w górnej zakładce „Konto Podatnika”, w podmenu „Zeznania”.


 21. Nie mogę się zalogować

  Aby zalogować się do systemu, należy podać swój e-mail oraz hasło – należy podać adres e-mail, który został podany podczas pierwszego wypełniania PIT-u. Hasło zostało wysłane na e-mail podany w PITax.pl jako wiadomość o tytule „Witamy w PITax.pl”. W jej treści znajduje się 8-znakowe hasło (wytłuszczone).

  W przypadku problemów z odnalezieniem wspomnianej wiadomości e-mail należy sprawdzić, czy nie trafiła ona do folderu SPAM-u lub innej kategorii wiadomości (np. Oferty). Jeśli pomimo to wiadomość nie zostanie odnaleziona – podczas logowania się do serwisu pitax.pl – można użyć opcji „Nie mogę się zalogować”. Wybierając tę opcję, można zmienić hasło na ustalone przez siebie. Hasło powinno być co najmniej 8-znakowe.


 22. Jak usunąć PIT?

  Aby usunąć PIT, należy zalogować się na swoje konto, następnie wejść w opcję Moje konto > Zeznania. Na tym ekranie po prawej stronie jest przycisk Usuń przy każdym Picie – który usuwa niechciany przez nas PIT.


 23. Zeznanie wypełniane w trybie 'anonimowym'

  Jeśli została wybrana opcja rozliczenia anonimowego – bez wypełniania danych osobowych – to takie rozliczenie nie daje możliwości wysyłki do Urzędu Skarbowego przez internet i pozwala jedynie na podgląd wygenerowanego PIT-u. Do użytkownika nie są też wysyłane żadne e-maile – nie prosimy o e-mail przy rozliczeniu anonimowym.

  Jeśli użytkownik skorzysta z PITax.pl, podając swój e-mail – podgląd zeznania, zeznań z poprzednich lat, możliwość wydruku oraz wysyłki PIT-u online będą możliwe z Konta Podatnika, po zalogowaniu się do programu.


 24. Jak wypełnić PIT dla osoby trzeciej?

  Jeżeli użytkownik chciałby rozliczyć PIT nie dla siebie – prosimy o wykonanie następujących kroków:
  1. Aby rozliczyć daną osobę ze swojego konta, należy na ekranie „Dla kogo chciałbyś rozliczyć PIT-y” wybrać opcję „Dla innych osób”. Następnie, po naciśnięciu przycisku „Dalej” – na ekranie „Podatnik, dla którego wypełniasz zeznanie” – należy wybrać odpowiednią kategorię, osobę oraz typ rozliczenia.
  2. Jeśli dane rozliczanej osoby nie zostały wcześniej uzupełnione w Koncie Podatnika, należy je uzupełnić (przycisk „Nowy podatnik”). Zostaniemy przekierowani na ekran „Podatnicy” – gdzie można uzupełnić dane wymaganych osób, stworzyć kategorię itp. W tym celu wystarczy kliknąć w odpowiednią zakładkę z lewej strony (współmałżonek, nasze dzieci, rodzina, znajomi itd.).
  3. Po uzupełnieniu danych należy je zapisać (przycisk w prawym, dolnym rogu ekranu). Następnie należy wrócić do zeznania (przycisk w lewym, dolnym rogu ekranu). W dalszej kolejności użytkownik jest automatycznie prowadzony przez kolejne etapy rozliczenia podatkowego.


 25. Jak mogę przekazać 1,5% na wybraną przez siebie OPP?

  Aby przekazać 1,5% na wybraną przez siebie OPP, należy rozpocząć rozliczenie bezpośrednio ze strony https://www.pitax.pl/

  Kolejno, należy wybrać przycisk „Rozlicz PIT” znajdujący się prawym górnym rogu ekranu, a następnie rozpocząć nowe rozliczenie (tzn. nie należy kontynuować starego). Dalej na ekranie Wspieraj Organizacje Pozarządowe należy wybrać opcję „Zmień OPP” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Na następnym ekranie należy wybrać opcję „Więcej OPP” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu – daje to możliwość wyboru OPP oraz wpisanie numeru KRS konkretnej wybranej przez nas organizacji.


 26. Gdzie znajdę swoje zeznanie?

  Swoje zeznanie można sprawdzić – po zalogowaniu się do pitax.pl – na Koncie Podatnika, w zakładce Zeznania (niebieski, górny pasek). Po kliknięciu w „Zeznania” należy wybrać opcję „Pobierz formularze” lub „Pobierz zeznanie” znajdującą się obok danego PIT.


 27. Dlaczego nie ma mojego REGON-u w PIT-B?

  Aktualne wymogi Ministerstwa Finansów stanowią, że jeżeli podaliśmy NIP w zeznaniu PIT-B, REGON jest niepotrzebny, natomiast, jeśli nie ma NIP-u, to należy podać REGON. W związku z tym, w gotowym PIT-B widnieje albo sam NIP, albo REGON. Obecnie obowiązujące elektroniczne formularze nie przyjmują PIT-ów z dwoma danymi (NIP i REGON), a jedynie z jedną z tych informacji – dlatego też przyjęliśmy wariant z numerem NIP, jeśli użytkownik podał wszystkie dane.


 28. Jak rozliczyć PIT-8C?

  Aby rozliczyć PIT-8C, należy przy pytaniu „Czy miałeś inne formularze PIT” wybrać „Tak”, a następnie spośród dostępnych zeznań PIT wybrać PIT-8C. Następnie należy wybrać sekcję, która jest wypełniona w papierowym formularzu 8C. Należy przepisać dane z papierowego PIT-8C do formularza w programie. Jeśli wypełnionych jest kilka sekcji, należy wybrać kolejny PIT-8C i wypełnić PIT zaznaczając kolejną sekcję z danymi.


 29. Jak rozliczyć PIT-38?

  W przypadku otrzymania PIT-8C, aby wypełnić PIT-38, należy podjąć następujące kroki:

  1. na ekranie "Czy miałeś inne formularze PIT" należy wybrać "Tak".
  2. spośród dostępnych formularzy wybrać "PIT-8C".
  3. uzupełnić PIT-8C.
  4. przy pytaniu "Czy miałeś przychody z kapitałów pieniężnych" wybrać "Tak".
  5. w dalszej kolejności należy postępować według instrukcji programu.


  W przypadku nieotrzymania PIT-8C, aby wypełnić PIT-38, należy podjąć następujące kroki:

  1. na ekranie "Czy miałeś inne przychody" - należy wybrać "Tak".
  2. spośród dostępnych formularzy wybrać „PIT-38”.
  3. przy pytaniu "Czy miałeś przychody z kapitałów pieniężnych" wybrać "Tak".
  4. w dalszej kolejności należy postępować według instrukcji programu.


 30. Czym jest cel szczegółowy?

  Podatnik, w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym, może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie powinny mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego środków z 1,5%. Podatnik może więc np. wskazać konkretnego podopiecznego lub zakres działań danej organizacji, które mają otrzymać wsparcie z 1,5%. Należy pamiętać, że nie jest to właściwe miejsce do podania numeru KRS organizacji!


Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00