Jesteś tutaj: Pomoc PIT-37

PIT-37 - Instrukcja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem rozliczenia PIT-37. Znajdą w nim Państwo prezentację programu PITax.pl, informacje o tym jak wypełnić PIT oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia PIT-37 z programem PITax.pl.

Spis treści

1. Ulga internetowa 2. Nie dokończyłeś zeznania 3. Co chcesz dzisiaj rozliczyć? 4. Dla kogo chciałbyć rozliczyć PIT-y? 5. Jaki jest powód korekty? 6. Poznajmy się 7. PIT dla osoby trzeciej 8. Czy masz dzieci? 9. W jakim wieku są Twoje dzieci? 10. Ile formularzy PIT-11 otrzymaliście? 11. Formularz PIT-11 12. Czy otrzymaliscie inne formularze PIT? 13. Biblioteka otrzymanych PIT-ów 14. Formularz PIT-40A lub PIT-11A 15. Formularz PIT-8C 16. Przychody z obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) 17. Otrzymane PIT-y 18. Czy w 2019 mieliście inne przychody? 19. Dodaj inne przychody 20. Ulga internetowa - szczegóły 21. Darowizny 22. Darowizna na pozytek publiczny 23. Darowizna na działalność charytatywną Kościoła 24. Darowizna z tytułu oddania krwi 25. Darowizna na kult religijny 26. Mniej popularne ulgi 27. Ulga rehabilitacyjna 28. Ulga rehabilitacyjna - szczegóły 29. Wydatki mieszkaniowe 30. Zatrudnienie pomocy domowej 31. Ulga na IKZE 32. Ulga termomodernizacyjna 33. Koszty uzyskania przychodu z pracy 34. Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy 35. Jak jeszcze bardziej obniżyć podatek? 36. Składki na ubezpieczenia 37. Nienależnie pobrane świadczenia 38. Już prawie koniec 39. Domownicy 40. Ulga na dzieci 41. Twój Urząd Skarbowy 42. Katalog OPP do wyboru 43. Wybrana OPP 44. Podziękowanie od OPP 45. Wsparcie organizacji pozarządowych 46. Optymalizujemy Twój Podatek 47. Twoje zeznanie PIT jest gotowe

1. Ulga internetowa

Ulga internetowa

Ekran ten to wybór odliczania ulgi internetowej. Ulga internetowa w obecnym roku obowiązuje jeśli rozliczamy ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy rozliczaliśmy ją w roku poprzednim.


Czy w obecnym roku ulga na internet jeszcze obowiązuje?

Tak - w obecnym roku ulga na internet wciąż obowiązuje - jednak nie wszyscy mogą ją odliczyć.
Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie rozliczaliśmy ulgi. A zatem prawo do odliczenia ulgi internetowej mają osoby, które w obecnym roku rozliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy rozliczały ją w roku poprzednim.

Ile wynosi ulga na internet?

Możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

Kiedy mogę odliczyć ulgę na internet?

Ulgę na internet mogą odliczyć osoby, które odliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w zeszłym roku. Ulga przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach.

Aby odliczyć ulgę na internet powinniśmy faktycznie opłacać rachunki za internet - w dowodach wpłaty powinno być wskazane, że to my opłacailiśmy rachunki. Dane tej samej osoby powinny być zawarte na rachunkach za internet.

2. Nie dokończyłeś zeznania

Nie dokończyłeś zeznania

Na tym ekranie możemy kontynować zeznanie, którego nie dokonczyliśmy - aby dokonczyć wcześniej rozpoczęte zeznanie należy wybrać opcję "Konto Podatnika". Przycisk "Kontynuuj obecne zeznanie" to rozpoczęcie nowego zeznania.


3. Co chcesz dzisiaj rozliczyć?

Co chcesz dzisiaj rozliczyć?

Na tym ekranie należy wybrać przychody, jakie chcemy rozliczyć w PIT. Dla przychodów opodatkowanych ryczałtem (najem, działalność gospodarcza) wybieramy opcję z PIT-28, natomiast dla pozostałych - wybieramy opcję "Wszystkie przychody".


Czy powinienem rozliczyć PIT-28?

Jeśli powinieneś rozliczyć PIT-28, to zapewne o tym wiesz.

PIT-28 rozliczają osoby opodatkowane w sposób ryczałtowy. Sam musisz wcześniej wyrazić chęć takiego sposobu opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtowe dotyczy m.in.:

 • wynajmu nieruchomości - jeśli zgłosiłeś chęć płacenia podatku ryczałtowego w wysokości 8,5% i 12,5%
 • niedużej działalności gospodarczej - tutaj również odpowiednio wcześniej trzeba było zgłosić chęć opodatkownia ryczałtem
Jakie PIT-y mogę rozliczyć w PITax.pl?

W PITax.pl możesz wypełnić roczne zeznanie podatkowe dla osób fizycznych. 

System pomoże Ci w wypełnieniu wszystich potrzebnych formularzy:

 • PIT-37,
 • PIT-36,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • PIT-36L

wraz z załącznikami:

 • PIT/O,
 • PIT/D,
 • PIT/B,
 • PIT/Z,
 • PIT/M,
 • PIT/ZG

oraz formularzami pomocniczymi, jak np. ZAP-3.

W PITax.pl zadajemy tylko łatwe pytania - przekonaj się już teraz! Nie musisz wiedzieć, który formularz chcesz wypełnić - system podpowie właściwy formularz dla Ciebie.

Termin złożenia PIT-28 za rok 2022

Termin składania PIT-28 za 2022 rok mija w poniedziałek, 28 lutego 2023 roku.

Zrobiłem błąd w wypełnianym zeznaniu. Jak go poprawić?

Jeśli Twoje zeznanie nie zostało jeszcze wysłane do urzędu skarbowego - zaloguj się, wejdź do sekcji Konto Podatnika (dostępne z górnej belki) i wybierz zeznanie, które chcesz skorygować. Będziesz miał możliwość nanieść poprawki na wcześniej wypełnione zeznanie.

Jeśli złożyłeś już zeznanie w urzędzie skarbowym - poprzez PITax.pl lub w inny sposób - musisz od nowa wypełnić zeznanie wybierając opcję "Złóż korektę". Taka oficjalna korekta wymaga podania przyczyny korekty. Przyczyną może być np. pominięcie przychodu od jednego z pracodawców / zleceniodawców.

4. Dla kogo chciałbyć rozliczyć PIT-y?

Dla kogo chciałbyć rozliczyć PIT-y?
Ten ekran służy do wyboru sposobu rozliczenia PIT. Możemy rozliczyć PIT tylko dla siebie (indywidualnie), dla siebie i małżonka (wspólnie z małżonkiem) oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ostatnia opcja "Dla innych osób", to możliwość rozliczenia rodziny, znajomych itp.

Czy kolejność małżonków na Picie ma znaczenie?

Nie - to, kto będzie figurował w zeznaniu rocznym jako podatnik (w sekcji B.1), a kto, jako małżonek (w sekcji B.2) nie ma znaczenia. Należy jedynie pamiętać, aby zachowywać konsekwentną kolejność przy rozliczaniu kwot oraz w załącznikach. Jedynie w przypadku, gdy rozliczamy się ze zmarłym małżonkiem (czyli, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego) małżonka ujmujemy w polach przeznaczonych dla małzonka (w sekcji B.2).

Czy rozliczenie wspólne z małżonkiem jest opłacalne?

Tak - wspólne rozliczenie PIT jest korzystniejsze niż rozliczanie PIT osobno. Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na podzieleniu łącznych dochodów małżonków na dwa. Następnie od tej kwoty jest obliczany podatek, który potem jest mnożony razy dwa. Ten sposób obliczania podatku jest korzystniejszy niż w przypadku rozliczenia indywidualnego - dzięki takiemu rozwiązaniu małżonkowie zapłacą mniejszy podatek niż gdyby rozliczali się indywidualnie.

 

 KIEDY MAŁŻONKOWIE MOGĄ ROZLICZYĆ SIĘ RAZEM,

 • gdy choć przez 1 dzień w poprzednim roku istniała między małżonkami wspólność majątkowa,
 • gdy żadne z małżonków nie prowadziło dział.gosp. objętej ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Możliwość wspólnego rozliczenia dotyczy również rozliczania PIT ze zmarłym małżonkiem, tj., gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W takiej sytuacji również możemy złożyć wspólne rozliczenie.

 

 KIEDY WSPÓLNE ROZLICZENIE JEST OPŁACALNE

Wspólne rozliczenie się małżonków jest szczególnie korzystne, gdy jedno z nich nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł). A także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.
Wspólne rozliczyć się mogą również małżonkowie, gdy jedno z nich zarabialo za granicą.
Jednak wspólne rozliczenie się małżonków, gdy jedno z nich pracowało za granicą nie zawsze jest korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce. Dlatego, przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy - rozliczenie wspólne czy indywidualne.
Więcej informaci na temat rozliczenia z małżonkiem znajduje się w artykule Rozliczenie z małżonkiem

Czy sposób rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci jest opłacalny?

Rozliczenie PIT z dzieckiem jest zawsze opłacalne! Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko polega na podzieleniu tych dochodów przez 2 i obliczeniu od tej kwoty podatku (wg skali 18%, 32%). Tak obliczony podatek mnożony jest przez 2.

Czy ten sposób zapłacimy mniej niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie, ponieważ podatek jest liczony od mniejszej kwoty. Nawet 2- dniowe samotne wychowanie dziecka w roku uprawnia do tej formy rozliczenia.

Kiedy nie pozostaje się w związku małżeńskim?

Związek małżeński dla celów podatkowych ustaje, gdy

 • Orzeczono separację.
 • Małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Jest to rodzic lub opiekun prawny będący panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem.
Nie liczy się stan cywilny, ale faktyczny. Nie zawsze osoba, która jest stanu wolnego i ma dziecko może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Jeżeli partnerzy żyją w konkubinacie i mają z tego związku dziecko, nad którym oboje pełnią władze rodzicielską, to żadne z rodziców nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.

Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Ten sposób rozliczenia PIT przysługuje Tobie, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dzieci, które:

 • Są małoletnie (do 18 lat), niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód, i jak wysoki.

Z małoletnim dzieckiem możesz rozliczyć się nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód.
Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński - uzyskuje pełnoletniość. Dlatego nie możesz wspólnie rozliczyć się z dzieckiem małoletnim, które zawarło związek małżeński. A także w sytuacji, gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.

 • Otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny - niezależnie od dochodów dzieci.
 • Nie ukończyły 25 lat oraz uczą się lub studiują, i w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%) wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie możesz rozliczyć PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Jeżeli uzyskujemy dochodu z najmu prywatnego możemy rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Natomiast jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18%, 32%) to możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł. Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych możesz rozliczyć się niezależnie od dochodów dziecka.

Więcej informacji tutaj: rozliczenie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca

5. Jaki jest powód korekty?

Jaki jest powód korekty?
Na tym ekranie należy podać przyczynę korekty.

Czynny żal

Czynny żal, to forma "donosu" na siebie. To pismo, w którym powiadamiamy odpowiedni organ (w tym przypadku urząd skarbowy, naczelnika) o popełnionym przez nas przestępswie lub wykroczeniu – o czynie zabronionym (np. niezłożeniu PIT-u w terminie, niezapłaceniu podatku w terminie, itd.).

Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełnilismy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym terminie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).
Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal.

Czynny żal powienien zawierać:

 • nasze dane
 • datę pisania czynnego żalu
 • dane adresowe urzędu skarbowego, do którego kierujemy pismo (naczelnik urzędu skarbowego)
 • nasz podpis
 • Można również zawrzeć informację dlaczego nie dopełniliśmy obowiązku (np. nieznajomość prawa, zagubienie się w przepisach, pomyłka, itp.) – Te informacje nie są niezbędne, jednak dobrze je napisać.

Czynny żal można napisać bez podawania przyczyn niezłożenia PIT-u.

Skorzystanie z instytucji czynnego żalu uwolni nas od zapłaty grzywny – ponieważ, jak mówi art. 16 kodeksu karnego „karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania(…)”.

Najważniejsze – poza opisem czynu – jest dopilnowanie, żeby organ podatkowy nie dowiedział się o nim przed złożeniem czynnego żalu.

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (np. o niezłożeniu PIT-u) oraz gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

Czynny żal możemy napisać odręcznie lub komputerowo - czynnego żalu nie możemy wysłać przez internet - dokument ten trzeba dostarczyć osobiście.

Dane kontaktowe dla urzędu

Zarówno w przypadku korekty, jak i czynnego żalu warto podać swoje dane, jak numer telefonu, czy e-mail - aby w razie wątpliwości urzędnik mógł z nami łatwo się skontaktować. Zazwyczaj urzędnicy z życzliwością podchodzą do problemów i pomagają podatnikom.

Korekta a czynny żal

Korekta, to poprawienie PIT-u, gdy zorientowaliśmy, że wcześniejszy wypełniliśmy błędnie (np. nie odliczyliśmy przysługującej nam ulgi, nie ujęliśmy wszystkich dochodów, odliczyliśmy za dużo ulg, itd.) - to błędy, omyłki związane z wypełnianiem PIT-u oraz danymi w nim wpisywanymi. Korektę można wysłać przez internet. Na złożenie korekty mamy 5 lat od chwili wysłania błędnego PIT-u.
Jednakże korekta nie jest już możliwa, gdy urząd rozpoczął kontrolę względem nas.
Wiecej na temat korekty można przeczytać w artykule: Jak złożyć korektę PIT-u?

Czynny żal, to powiadomienie urzędu o niedopełnieniu przez nas obowiązku względem niego, np. niezapłaceniu podatku w terminie, niezłożeniu PIT-u w terminie, itd. Czynnego żalu nie można złożyć przez internet. Czynny żal nalezy wysłać do naczelnika niezwłocznie po tym, jak zorientujemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku. 

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (o niezłożeniu PIT-u) oraz gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

Wzór czynnego żalu

Poniżej przedstawiamy Państwu wzór czynnego żalu - może on być napisany odręcznie lub na komputerze.
Powinien zawierać: imię, nazwisko, datę, podpis, opis popełnionego przez nas czynu zabronionego. Może również zawierać przyczynę niedopełnienia przez nas obowiązku względem urzędu (np. nieznajomość prawa, rozbieżne interpretacje, pomyłka). Nie jest to jednak konieczne.

Czynny żal adresujemy do naczelnika danego urzędu skarbowego (np. naczelnik urzędu skarbowego w Trzebnicy) i dostarczamy osobiście lub pocztą, listem poleconym. Nie można złożyć czynnego żalu przez komputer.

Wzór czynnego żalu znajdziemy w artykule: Spóźniony PIT

6. Poznajmy się

Poznajmy się
Na tym ekranie możesz wybrać, czy chcesz rozpocząć wypełnianie PIT jako osoba anonimowa (bez logowania), czy wolisz zalogować się i mieć możliwość powrócenia do nieukończonego zeznania, wydrukowania lub wysłania PIT przez internet do urzędu.

Czy mogę pominąć ten krok?

Tak, możesz skorzystać z przycisku "Pomiń" aby obejrzeć kolejne pytania. Jednak aby dokończyć rozliczenie PIT-a w pewnym momencie poprosimy Ciebie o stworzenie konta w PITax.pl lub zalogowanie się na istniejące konto.

Dlaczego PITax.pl pyta o mój adres e-mail oraz imię?

Szanujemy Twój czas i bezpieczeństwo Twoich danych. Wypełniając zeznanie podatkowe odpowiadasz na wiele pytań, na podstawie których zostanie wypełniony odpowiedni formularz PIT. 

Potrzebujemy Twój adres e-mail:

 • aby móc Ciebie rozpoznać, kiedy będziesz chciał wrócić i poprawić swoje zeznanie
 • aby wysłać Ci kopię Urzędowego Poświadczenia Odbioru - dokumentu, który potwierdza, że złożyłeś zeznanie w terminie
 • aby móc Ciebie poinformować o tym, czy urząd skarbowy przyjął Twoje zeznanie, czy tez je odrzucił
 • abyś w przyszłości miał dostęp do kopii zeznania - na wypadek kontroli skarbowej 

Upewnij się, że podany adres e-mail nie jest błędny, aby nie stracić dostępu do swojego zeznania podatkowego. W późniejszym etapie zostaniesz poproszony o potwierdzenie poprawności e-maila. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa Twoich danych.

Dzięki temu, że podasz swoje imię - w kolejnych krokach będziemy mogli zwracać się do Ciebie w bardziej przyjazny sposób.

7. PIT dla osoby trzeciej

PIT dla osoby trzeciej
Ten ekran to wybór osoby, dla której chcemy rozliczyć PIT. Aby rozliczyć PIT dla danej osoby - jeśli jeszcze nie uzupełniliśmy jej danych, należy wybrać przycisk "Nowy podatnik". Dane określonej osoby powinniśmy wpisać w którąś z niebieskich zakładek.

Jak wrócić do rozliczenia samego siebie

Proszę wybrać biały przycisk "Rozliczenie własne" znajdujący się z prawej, dolnej strony ekranu. A następnie wybrać odpowiednią opcję:

 • "Tylko dla siebie" - jeśli chcemy się rozliczyć indywidualnie;
 • "Dla siebie i dla współmałżonka" - jeśli chcemy rozliczyć się ze współmałżonkiem wspólnie, na jednym zeznaniu;
 • "Samotnie wychowuję dzieci" - jeśli chcemy rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Opcję "Dla znajomych i dla klientów" możemy wybrać, gdy chcemy na naszym koncie rozliczyć inne osoby, np. brata, siostrę, kuzyna, sąsiadów, czy naszych klientów. Opcję te możemy również wybrać, gdy chcemy rozliczyć małżonka, który rozlicza się indywidualnie.

Nie widzę opcji rozliczenia współmałżonka wspólnie ze mną

Jeżeli chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na jednym zeznaniu (co jest korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne) proszę kliknąć w biały przycisk "Rozliczenie własne" znajdujący się z prawej, dolnej strony ekranu. A następnie, na ekranie "Dla kogo chciałbyś rozliczyć PIT-y" proszę wybrać opcję "Dla siebie i współmałżonka".

Nie widzę żadnej kategorii ani osoby na liście

Proszę wybrać pomarańczowy przycisk "Nowy podatnik".
Następnie, na ekranie Podatnicy, proszę pouzupełniać odpowiednie dane (klikając w żądaną opcję "rodzina, współmałżonek, dzieci, znajomi lub kategoria). Nie zapomnijmy tych danych zapisać klikając w pomarańczowy przycisk "Zapisz" na dole ekranu.
Gdy już uzupełnimy dane osób, które chcemy rozliczyć, można wrócić do wypełniania PIT klikając w niebieski przycisk w lewym dolnym rogu "Wróć do zenania".
Teraz powinien pojawić się ekran, na którym już w odpowiednich polach możemy wybrać stworzoną przez nas kategorię oraz dopasować odpowiednie osoby.

8. Czy masz dzieci?

Czy masz dzieci?
Na tym ekranie odpowiadamy, czy mamy dzieci, na które chcemy odliczyć ulgę, czy takich dzieci nie mamy.

Mam dorosłe dzieci. Co mam odpowiedzieć?

Podczas rozliczenia podatkowego szczególne znaczenie mają dzieci do 18 roku życia, dzieci do 25 roku życia - jeśli wciąż się uczą oraz starsze dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Jeśli nie jesteś pewien, czy uwzględnić swoje dzieci w rozliczeniu podatkowym - wybierz "Tak", a w kolejny krokach zadamy bardziej szczegółowe pytania dotyczące każdego z Twoich dzieci i pomożemy podjąć decyzję, czy uwzględnić je w rozliczeniu podatkowym.

9. W jakim wieku są Twoje dzieci?

W jakim wieku są Twoje dzieci?
Na tym ekranie wpisujemy imiona dzieci, na które chcemy odliczyć ulgę. Jeśli zeznanie wypełniamy dla siebie, to wystarczy, że klikniemy w odpowiedni kafelek i wpiszemy imię lub wybierzemy kategorię "Nasze dzieci" (gdy dane dzieci już mamy wpisane). Natomiast jeśli PIT jest wypełniany dla osób tzrecich, wtedy wyboru dziecka należy dokonywać poprzez wybranie kategorii, w której wpisaliśmy dziecko osoby trzeciej.

Nie mogę przejść do kolejnego ekranu

Proszę wypełnić wszystkie puste pola lub niewypełnione pola usunąć naciskając krzyżyk (x).

W jakim wieku są Twoje dzieci - którą opcję wybrać?

Proszę wybrać tę opcję, która mówi, w jakim wieku były dzieci w czasie, za który rozliczamy PIT, dochody. A zatem, jeśli rozliczamy PIT w roku 2023 (czyli za rok 2022), to:

 • pod ikonką "<18 (dzieci małoletnie)" kryją się dzieci urodzone w roku 2003 i późniejszych,
 • pod ikonką "18-25 (dzieci uczące się)" kryją się dzieci urodzone w latach 1996 - 2002,
 • pod ikonką ">18 (dzieci pełnoletnie) kryją się dzieci urodzone  w roku 2002 i wcześniej.

10. Ile formularzy PIT-11 otrzymaliście?

Ile formularzy PIT-11 otrzymaliście?
Na tym ekranie, za pomocą plusa lub minusa należy ustawić ile PIT-11 otrzymaliśmy. Wybieramy tylko liczbę PIT-11. PIT-40A i PIT-11A (od ZUS, KRUS) jest do wyboru na dalszym etapie.

Dostałem PIT-11A zamiast PIT-11. Co mam odpowiedzieć?

Emeryci otrzymują z ZUS formularz PIT-11A (lub 40A) zamiast PIT-11.

Jesli otrzymałeś taki formularz - zmień ilość otrzymanych formularzy PIT-11 na 0 (zero) i przejdź do kolejnego kroku, gdzie spytamy się, czy otrzymałeś inne niż PIT-11 formularze PIT. Tam odpowiedz "Tak" i wybierz PIT-11A.

Nie dostałem żadnych dokumentów PIT od pracodawców i zleceniodawców

Każdy z Twoich pracodawców, zleceniodawców na koniec roku do końca lutego jest zobowiązany przekazać Ci odpowiedni formularz PIT z wykazem Twoich przychodów oraz potrąconych zaliczek na podatek. Również instytucje finansowe, jak banki mają obowiązek przekazania Ci takich dokumentów.

 • Od pracodawcy lub zleceniodawcy dostaniesz formularz PIT-11
 • Jeśli jesteś emerytem - z ZUS otrzymasz formularz PIT-11A/40A
 • Jeśli zarobiłeś na giełdzie lub na innych instrumentach finansowych - otrzymasz formularz PIT-8C

Jeśli minął już luty, a Ty wciąż nie otrzymałeś dokumentów - zwróć się do pracodawcy, zleceniodawcy, banku o wydanie takiego dokumentu. Wypełnienie zeznania dokończysz po otrzymaniu dokumentów.

Nie zgadza się liczba PIT-ów 11

Aby zwiększyć ilość PIT-ów należy nacisnąć symbol "+", jeśli zmniejszyć, symbol "-".

Pracowałem na umowę zlecenie/dzieło do 200 zł

Gdy umowa z osobą niebędąca pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto, to zleceniodawca pobiera od wartości umowy zryczałtowany 17-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego za nas. Nie stosujemy tu kosztów uzyskania przychodu ani nie dostajemy PIT-11. Tego dochodu nie wykazujemy w zeznaniu rocznym.

Jeżeli umowa zlecenie lub o dzieło jest zawierana ze swoim pracodawcą, to 17-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A dochód taki wykazujemy w rocznym Picie (wraz z kosztami uzyskania przychodu) - nawet jeśli kwota wynikająca z umowy jest niższa niż 200 zł.

Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyrażone kwotowo (np. ustala stawki za godzinę). Limit 200 zł dotyczy jednej umowy. Kwoty umów zawartych w roku nie sumują się. Ważna jest kwota, na jaką opiewa cała pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysokość miesięcznych wypłat.

Po więcej informacji na temat rozliczania umów zlecenia do kwoty 200 zł zapraszamy do artykułu: Umowa zlecenie/dzieło

11. Formularz PIT-11

Formularz PIT-11
Na tym ekranie należy przepisać dane z papierowego PIT- dokładnie te same kwoty, w dokładnie te same miejsca. Ważne, aby nie zapomnieć o kolumnie F ("zaliczka pobrana przez płatnika)" oraz o polach 70 i 72.

Czy muszę wpisywać nazwę pracodawcy?

Nazwa pracodawcy nie jest konieczna, jednak ułatwia one rozróżnianie PIT-ów 11, gdy mamy ich więcej niż jeden.

Czy muszę wpisywać NIP?

Pole NIP nie jest obowiązkowe.

Dlaczego nie mogę nic wpisać w kolumnie "dochód"?

Kolumna "dochód" w PIT-11 jest kolumną nieedytowalną - kwoty w tej kolumnie wyliczają się automatycznie na podstawie danych wpisanych do kolumny a oraz b.

Nie działa kropka

Proszę skorzystać z następujących wskazówek:

 • Jeżeli w  PIT-11 od pracodawcy kropka rozdziela tysiące od złotych - taką kropkę należy pominąć.
 • Jeżeli w  PIT-11 od pracodawcy kropka rozdziela złotówki od groszy - taką kropkę należy zastąpić przecinkiem.

12. Czy otrzymaliscie inne formularze PIT?

Czy otrzymaliscie inne formularze PIT?
Na tym ekranie należy odpowiedzieć "Tak" jeśli dostaliśmy inne formularze niż PIT-11. Do innych PIT-ów zaliczamy:PIT-40A, PIT-8C oraz PIT-R.

O jakie formularze chodzi?

Proszę zaznaczyć 'Tak' jeśli dostaliśmy inne formularze niż PIT-11.
Do innych formularzy PIT zalicza się:

 • PIT-40A, PIT-11A - PIT-y z ZUS-u,
 • PIT-8C - PIT-y z giełdy, z uczelni (z wykazanym stypendium),
 • PIT-R - PIT-y od gminy, miasta z racji wykonywania obowiązków społecznych i obywatelskich.

13. Biblioteka otrzymanych PIT-ów

Biblioteka otrzymanych PIT-ów
Ten ekran służy do wyboru odpowiedniego PIT. Wystarczy kliknąć w ikonkę z danym PIT-em.

Jak mogę dodać odpowiedni PIT?

Proszę wybrać ikonkę ze znakiem plusa (+). A następnie z dostępnych opcji wybrać odpowiedni PIT (PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C lub PIT-R). Po wyborze PIT-u wskazany druk wyświetli się automatycznie.
Jeśli chcemy dodać następny PIT, należy ponowić kroki opisane w pierwszej części tekstu.

Jak przejść do kolejnej osoby?

Gdy chcemy przejść do następnej osoby, należy kliknąć przycisk dalej, zakładka aktywnej osoby będzie podświetlona na ciemnofioletowo.

14. Formularz PIT-40A lub PIT-11A

Formularz PIT-40A lub PIT-11A
Na tym ekranie należy przepisać dane z papierowego PIT 40A lub 11A. Istotnym jest zaznaczenie na górze ekranu, czy ta deklaracja, to PIT-11A, czy 40A. Należy również pamiętać o wypełnieniu pola 50.

Nie mogę przejść dalej

Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję "Ta deklaracja, to" znajdującą się u góry ekranu. Proszę również sprawdzić, czy wypełniliśmy pole 45.

15. Formularz PIT-8C

Formularz PIT-8C
Na tym ekranie należy przepisać dane z papierowego PIT-8C - dokładnie te same kwoty, w dokładnie te same miejsca. Na górze ekranu zaznaczamy, którą sekcję w PIT mamy wypełnioną. Jeśli mamy wypełnione co najmniej dwie sekcje, to należy dodać drugi PIT-8C, na ekranie z wyborem PIT.

Kto wystawił deklarację

W pole to możemy wpisać podmiot, który wystawił nam PIT-8C. Dane te nie są konieczne, jednak ułatwiają one rozróżnianie PIT-ów, gdy mamy ich kilka.
Podmiotami wystawiającymi PIT-8C mogą być:

 • płatnicy stypendiów, np. szkoła, uczelnia, fundacja, klub sportowy, stowarzyszenie itd);
 • instytucje zarządzającymi Twoimi papierami wartościowymi, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, biuro maklerskie;
 • organy, za których pośrednictwem otrzymaliśmy przychód, np. ofe, ikze itp.

16. Przychody z obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)

Przychody z obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
Na tym ekranie należy odpowiedzieć "Tak" jeśli dostaliśmy więcej niż jeden PIT-R i wpisać kwotę zgodnie z instrukcją podaną na ekranie. Jeśli dostaliśmy tytlko jeden PIT-R, wtedy odpowiadamy "Nie" - ponieważ danych z jednego PIT-R nie należy uwzględniać w głównym rozliczeniu PIT.

Co to jest PIT-R?

PIT-R, to PIT, który wykazuje dochody uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Jeżeli otrzymaliśmy tylko jeden PIT-R, to kwoty zawarte w tym formularzu są wolne od podatku lub zostały już uwzględnione w PIT-11 (jeśli przewyższały kwotę wolną od podatku). W takim przypadku nic tu nie wpisujemy. Natomiast jeśli otrzymaliśmy co najmniej 2 PIT-11, wtedy należy tu wpisać odpowiednie kwoty - jak je wyliczyć podpowiada tekst pod ikonką "Tak" (po jej wybraniu).

17. Otrzymane PIT-y

Otrzymane PIT-y
Na tym ekranie możemy sprawdzić, jakie PIT-y uzupełniliśmy już w kreatorze pitax.pl

Chcę już wysłać zeznanie, a wciąż nie otrzymałem wszystkich PIT-ów. Co mogę zrobić?

Płatnicy podatku (pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS, KRUS, biura maklerskie, itp.) mają obowiązek dostarczyć Ci PIT (11, 8C, 40A, 11A) to końca lutego.

Jeżeli wymagany termin upłynął, a Ty wciąż nie dostałeś PIT-u od pracodawcy, dobrze jest się upomnieć u księgowej - możesz to zrobić pisemnie lub osobiście. Gdy pracodawca nadal nie wystawił Ci PIT-u, musisz uzupełnić swoje zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych przez Ciebie dokumentów (np. umowy o pracę, pasków wynagrodzeń, ZUS RMUA, itp.)

Pracowałem na umowę zlecenie/dzieło do 200 zł

Gdy umowa z osobą niebędąca pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto, to zleceniodawca pobiera od wartości umowy zryczałtowany 17-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego za nas. Nie stosujemy tu kosztów uzyskania przychodu ani nie dostajemy PIT-11. Tego dochodu nie wykazujemy w zeznaniu rocznym.

Jeżeli umowa zlecenie lub o dzieło jest zawierana ze swoim pracodawcą, to 17-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A dochód taki wykazujemy w rocznym Picie (wraz z kosztami uzyskania przychodu) - nawet jeśli kwota wynikająca z umowy jest niższa niż 200 zł.

Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyrażone kwotowo (np. ustala stawki za godzinę). Limit 200 zł dotyczy jednej umowy. Kwoty umów zawartych w roku nie sumują się. Ważna jest kwota, na jaką opiewa cała pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysokość miesięcznych wypłat.

Po więcej informacji na temat rozliczania umów zlecenia do kwoty 200 zł zapraszamy do artykułu: Umowa zlecenie/dzieło

18. Czy w 2019 mieliście inne przychody?

Czy w 2019 mieliście inne przychody?
Na tym ekranie zaznaczamy "Tak" jeśli w ubiegłym roku uzyskaliśmy inne przychody niż te wykazane w PIT-ach 11, 40A, 8C i R. Do innych przychodów zaliczamy m.in. przychody z zagranicy, z działalności godpodarczej, najmu, z giełdy, sprzedaży nieruchomości, czy przychody małoletnich dzieci.

O jakie inne przychody chodzi?

Do innych przychodów zaliczamy:

 • przychody z zagranicy,
 • przychody z działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych, stawką liniową lub ryczałtem),
 • przychody z najmu lub z dzierżawy, lub z umów o podobnym chatakterze,
 • przychody małoletnich dzieci,
 • przychody z giełdy, z kapitałów pieniężnych,
 • przychody ze sprzedaży nieruchomości - gdy daną nieruchomość zbywamy przed upływem pięciu lat od jej nabycia,
 • przychody z działów specjalnych produkji rolnej.

19. Dodaj inne przychody

Dodaj inne przychody
Na tym ekranie, za pomocą plusa, możemy dodać inne przychody - takie, które rozliczane są w PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39. Pod każdym z PIT-ów możemy przeczytać, jakie przychody należy w nim rozliczyć.

Jak mogę dodać inne przychody?

Proszę wybrać ikonkę ze znakiem plusa (+). A następnie z dostępnych opcji wybrać odpowiedni PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39). Po najechaniu myszką na dany PIT, pod nim wyśwetli się tekst, jakie przychody są w nim ujmowane.
Gdy już klikniemy w PIT, który nas interesuje, należy go zatwierdzić poprzez użycie przycsiku "dodaj" znajdującego się w dolnym, lewym rogu ramki.

Jak przejść do kolejnej osoby?

Gdy chcemy przejść do następnej osoby, należy kliknąć przycisk dalej, zakładka aktywnej osoby będzie podświetlona na ciemnofioletowo.

Przychody na PIT-28

PIT-28 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem (zarówno dla osób będących wspólnikami, jak i dla osób prowadzących działalność na własne nazwisko),
 • najmu prywatnego opodatkowanego stawką 8,5% i 12%.

Rozliczając się na PIT-28 możemy rozliczyć wszystkie ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci oraz ulgi na nowe technologie. Resztę ulg możemy odliczyć. Gdy razem z PIT-28 wypełniamy PIT-36 lub PIT-37 to na PIT-36 lub na PIT-37 możemy odliczyć ulgę na dziecko.
Natomiast rozliczenie PIT-28 wyklucza nas z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - gdy na PIT-28 rozliczamy działalność gospodarczą. Gdy na PIT-28 rozliczamy tylko i wyłącznie najem prywatny - wtedy na PIT-37 lub na PIT-36 przysluguje nam wspólne rozliczenie się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Aby móc opodatkować się ryczałtem należy zgłosić wybór tej formy opodatkowania:

 • do 20 stycznia danego roku - naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG - gdy rozpoczynamy dział. gosp. - nie jest to jednak obowiązkowe
 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - naczelnikowi urzędu skarbowego,  gdy wyboru opodatkowania nie dokonaliśmy we wpisie do CEIDG.

Jeżeli w kolejnych latach chcemy pozostać na ryczałcie - nie musimy już składać oświadczeń co roku. Natomiast, jeśli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania (np. na zasady ogólne lub na podatek liniowy), to do 20 stycznia musimy powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy - w formie pisemnego oświadczenia.

Jeżeli będziemy kontynuować działalność i w następnym roku będziemy chcieli wybrać ryczałt lub pozostać na ryczałcie, to możemy to zrobić  jeżeli w bieżącym roku uzyskaliśmy przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro. 

Jeśli w trakcie roku nasze przychody przekroczą równowartość 150 000 euro - to w danym roku nie utracimy prawa do ryczałtu. Opodatkowanie daną formą przysługuje na cały rok i w trakcie roku nie można jej zmienić.

Przychody na PIT-36

PIT-36 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej 18, 32%,
 • najmu, dzierżawy prywatnej opodatkowanej 18, 32%.
 • zysków małoletnich dzieci,
 • zagranicy,
 • odpłatnego zbycia rzeczy - gdy od dnia jej nabycia nie minęło pół roku,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej 18, 32%
 • działaności nierejestrowanej.

Gdy uzyskiwaliśmy którykolwiek z powyższych dochodów, to powinniśmy je ująć na druku PIT-36. Jeśli oprócz wymienionych dochodów uzyskiwaliśmy także dochody z pracy, stypendium, czy rent, emerytur - to i te dochody ujmujemy w PIT-36.
Rozliczając się na PIT-36 możemy rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (są to formy korzystniejsze niż rozliczenie indywidualne).
Składając PIT-36 możesz odliczyć wszelkie przysługujące Ci ulgi (np. odliczenie darowizn, wydatki na rehabilitację, wydatki na internet, ulgę na dzieci, ulgą zagraniczną, wydatki mieszkaniowe, itp.).

Przychody na PIT-36L

PIT-36L przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką 19%,
 • działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych liniową stawką 19%.

Rozliczenie dochodów na PIT-36L wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ulgi, które możemy odliczyć to wpłaty na IKZE oraz z tytułu osiągania dochodów za granicą.

Aby móc opodatkować się 19-procentową liniową stawką podatkową, należy zgłosić wybór tej formy opodatkowania:

 • do 20 stycznia danego roku - naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG - gdy rozpoczynamy dział. gosp. - nie jest to jednak obowiązkowe,
 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - naczelnikowi urzędu skarbowego, gdy wyboru opodatkowania nie dokonaliśmy we wpisie do CEIDG.

Jeżeli w kolejnych latach chcemy pozostać na stawce liniowej - nie musimy już składać oświadczeń co roku. Natomiast, jeśli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania (np. na zasady ogólne lub na podatek ryczałtowy), to do 20 stycznia musimy powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy - w formie pisemnego oświadczenia.

Przychody na PIT-38

PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych (np. opcje na akcje) oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośc prawną,
 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W PIT-38 wykazujemy dochody z giełdy, czy z kapitałów pieniężnych. Wypełniając PIT-38 opieramy się na danych z PIT-8C - wpisanych w sekcji D oraz E.
Ulgi, jakie możemy rozliczyć w PIT-38, to ulga "zagraniczna" - gdy dochody z giełdy uzyskiwaliśmy poza granicami RP, a także straty z lat ubiegłych - gdy w poprzednich latach ponieślśmy stratę na giełdzie.

Przychody na PIT-39

PIT-39 przeznaczony jest do rozliczenia dochodów z:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości jest naszym obowiązkiem, gdy od dnia jej nabycia/wytworzenia do dnia sprzedaży nie minęło 5 lat. Gdy pomiędzy datą nabycia, a sprzedaży minęło 5 lat - to jesteśmy zwolnieni z rozliczenia tych dochodów.
Sprzedaż nieruchomości jest również zwolniona z podatku, gdy dochód z jej sprzedaży został lub zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe - warunkiem zwolnienia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości. Dotyczy zarówno wydatków przeszłych (poniesionych przed dniem złożenia zeznania PIT-39), jak i przyszłych (poniesionych po dniu złożenia zeznania PIT-39). Ważne by od dnia zbycia nieruchomości do poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe nie minęły 2 lata.
Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do artykułu: Sprzedaż nieruchomości

20. Ulga internetowa - szczegóły

Ulga internetowa - szczegóły
Ten ekran służy do wpisania szczegółowych danych dotyczących odliczenia na internet. Wpisujemy tu kwoty poniesione na internet.

Czy mogę odliczyć ulgę na internet w telefonie albo w kafejce?

Tak, ulgę internetową można odliczyć niezależnie od miejsca lub sposobu dostępu do internetu - jeśli posiadamy dokumenty zawierające nasze dane, dane sprzedającego, kwotę i rodzaj usługi to nic nie stoi na przeszkodzie aby odliczyć ulgę internetową.

Czy przysługuje mi ulga na internet, gdy zakupiłam ją w pakiecie z innymi usługami?

Tak - ale z dokumentu/rachunku musi być wyszczególniona cena za korzystanie z internetu. Ulga internetowa nie przysługuje na wydatki na modernizację, instalację, naprawę, obsługę techniczną sieci internetowej.

Ile wynosi ulga na internet?

Możemy odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

Kiedy mogę odliczyć ulgę na internet?

Ulgę na internet mogą odliczyć osoby, które odliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w zeszłym roku. Ulga przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach.

Aby odliczyć ulgę na internet powinniśmy faktycznie opłacać rachunki za internet - w dowodach wpłaty powinno być wskazane, że to my opłacailiśmy rachunki. Dane tej samej osoby powinny być zawarte na rachunkach za internet.

Rozliczając się wspólnie już nie mam prawa do ulgi na internet. Czy ulgę może rozliczyć małżonek?

Jeśli rozliczając się wspólnie jeden z małżonków już nie ma prawa do ulgi na internet, to ulgę tę może rozliczyć małżonek, gdy jej jeszcze nie rozliczał lub po raz pierwszy rozliczał rok temu - jeśli rachunki są wystawione na jego nazwisko.

21. Darowizny

Darowizny
Na tym ekranie zaznaczamy rodzaj darowizny, jaką dokonaliśmy w ubiegłym roku. Odliczeniu podlega darowizna dokonana na: cele pożytku publicznego, cele kultu religijnego, działalność charytatywną Kościoła oraz oddana krew. Jeśli w ubiegym roku nie dokonaliśmy żadnej darowizy należy dany ekran pominąć kikając "Dalej" lub "Nie dotyczy".

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Czy mogę odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Czym są cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół - na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjne, rozpowszechniają chrześcijaństwo.
Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Jakim kościołom/instytucjom można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać Kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom itp).

Nie mogę przejść do następnego ekranu

Proszę nacisnąć Edytuj z prawej strony białego pola  - na następnym ekranie będzie możliwość wpisania danych dotyczących przekazanej darowizny.
Jeżeli nie przekazaliśmy darowizny w ubiegłym roku, proszę usunąć białe pole.

22. Darowizna na pozytek publiczny

Darowizna na pozytek publiczny
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego: przekazaną kwotę oraz dane adresowe obdarowanego.

Czym są cele publiczne?

Cele publiczne należą do tzw. sfery zadań publicznych. Są one określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należą do nich:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.
Kiedy nie mogę odliczyć darowizny ?

Nie można odliczyć darowizny przekazanej na rzecz:

 • partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w tym fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej;
 • osobom fizycznym;
 • osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Komu można przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, czy tylko Organizacjom Pożytku Publicznego?

Organizacja, której przekazujemy darowiznę  nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.
Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.

23. Darowizna na działalność charytatywną Kościoła

Darowizna na działalność charytatywną Kościoła
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły darowizny przekazanej na charytatywną działalność Kościoła: przekazaną kwotę oraz dane adresowe obdarowanego.

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza?

To działalność realizowana przez kościelne osoby prawne (metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskie dzieła misyjnym oraz administratury apostolskie), która ma na celu pomoc innym osobom. To np. kuchnia dla bezdomnych, domy dla najuboższych, wyjazdy dla dzieci, itd.
Działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym zbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Czym udokumentować przekazanie darowizny na kościelną dział. charyt-opiek?

W przypadku przekazania darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą należy posiadać dokumenty potwierdzające:

 • przekazanie darowizny,
 • pokwitowanie otrzymania darowizny,
 • sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Jaki jest limit darowizny na kościelną działalność charyt-opiek?

Możemy odliczyć całą kwotę, jaką przekazaliśmy. Ta darowizna nie jest limitowana.

24. Darowizna z tytułu oddania krwi

Darowizna z tytułu oddania krwi
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły dotyczące oddania krwi: ilość oddanej krwi oraz dane adresowe jednostki krwiodawstwa.

Co mam wpisać w polu nazwa obdarowanego, gdy oddałem krew?

Proszę wpisać nazwę stacji krwiodawstwa, w której lub dla której oddano krew lub jej składniki.

Czyje dane adresowe mam wpisać, gdy oddałem krew?

Proszę wpsiać dane adresowe stacji krwiodawstwa.

Czy można odliczyć krew oddaną ze wskazaniem dla konkretnej osoby?

Tak. Z ulgi z tytułu oddania krwi może skorzystać również osoba, która oddała krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Czy potrzebna jest dokumentacja oddania krwi lub jej składników?

Należy posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenie tego nie należy dołączać do zeznania, ale należy je przechowywać przez 5 lat.

Ile mogę odliczyć z tytułu oddania krwi/osocza lub innych składników krwi?

Wartość oddanej krwi/osocza, wyrażoną w litrach, należy pomnożyć przez 130. Jeśli oddaliśmy 0,450 l to możemy odliczyć 58,50 zł. Kwota darowizny (wraz z darowizną na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego) nie może przekroczyć 6% dochodu.
UWAGA! PITax.pl automatycznie oblicza odpowiednie kwoty.

25. Darowizna na kult religijny

Darowizna na kult religijny
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły darowizny przekazanej na cele kultu religijnego: przekazaną kwotę oraz dane adresowe obdarowanego.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Czym są cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół - na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjne, rozpowszechniają chrześcijaństwo.
Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

26. Mniej popularne ulgi

Mniej popularne ulgi
Na tym ekranie należy zaznaczyć daną ulgę, jeśli nas dotyczy. Do wyboru są; ulga rehabilitacyjna, wydatki mieszkaniowe, ulga na ikze oraz ulga z tytułu opłacania składek za zatrudnioną osobę w gospodarstwie domowym (dotyczy osób opłacających składki do 2007 r.)

Czy jako emeryt lub rencista mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Jeśli jesteśmy osobą niepełnosprawną (lub mamy taką osobę na utrzymaniu), to możemy odliczyć ulgę, pod warunkiem, że ponieśliśmy odpowiednie wydatki. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie jest wystarczające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Czym jest IKZE? Czy to jest to samo, co IKE?

IKZE oraz IKE to III filar ubezpieczń społecznych. To konta, na których można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru). Konta są od siebie niezależne. IKZE oraz IKE to nie to samo. IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, IKE to Indywidualne Konto Emerytalne.

Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć, tylko w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych składek. Oszczędności gromadzone na IKE nie uprawniają nas do ulgi w zeznaniu rocznym. 

Wypłata środków z IKE, gdy nabyliśmy do niej uprawnienia nie jest opodatkowana, natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana 10% podatkiem.
W przypadku wycofania środków z IKE musimy zapłacić 19% podatku z zysków kapitałowych, w IKZE musimy wykazać wycofane środki jako przychód w zeznaniu rocznym.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie przyznające jeden z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej w rozliczanym roku nie przekroczył 12 357,60 zł.

27. Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna
Na tym ekranie należy wybrać, czy osoba rozliczająca PIT jest osobą niepełnosprawną, czy utrzymuje osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe), na którą ponosi wydatki związane z jej niepełnosprawnością.

Jestem osobą niepełnosprawną

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, dokumentów stwierdzających ich poniesienie oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich.

I grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności Dokumentów tych nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Dokumentów nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Nie mogę przejść do kolejnego ekranu.

Proszę wprowadzić szczegóły ulgi naciskąjąc przycisk "edytuj" lub usunąć dane pole.

 

Utrzymuję osobę niepełnosprawną

Możemy odliczyć ulgę rehabilitacyjną, jeżeli utrzymujemy osobę niepełnosprawną (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe) – jeżeli dochód tej osoby, w rozliczanym roku, nie przekroczył 12 357,60 zł.

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez nas dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków oraz jednego z niżej wymienionych orzeczeń, które powinna mieć osoba niepełnosprawna:

 • - orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • - decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • - orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
 • - orzeczenia o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. - a zatem orzeczeń zaliczających do tzw. grup inwalidzkich.

I grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.
II grupa inwalidzka:
Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności

Dokumentów nie dołączamy do zeznania - jednak powinniśmy je przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

28. Ulga rehabilitacyjna - szczegóły

Ulga rehabilitacyjna - szczegóły
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły wydatków związanych z niepełnopsrawnością. Wpisujemy te wydatki poniesione na leki (te, które miesięcznie przekraczały 100 zł), wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną oraz inne wydtaki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Co wchodzi w skład innych wydatków?

To wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Lista wydatków jest zamknięta. Należą do nich:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).
W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika, 
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.
Jakie wydatki uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej?

Są to wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:
I. Wydatki nielimitowane - w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b)osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

II. Wydatki limitowane - w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

III. Wydatki poniesione na leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Nie odliczysz wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo, od dochodu możesz odliczyć tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

O jakie leki chodzi?

Są to leki, przepisane przez lekarza specjalistę, które powinny być zażywane stale lub czasowo.
Dokument potwierdzający poniesienie tych wydatków powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Dokumentu nie dołączamy do składanego PIT-u - musimy go jednak przechowywać przez 5 lat.

29. Wydatki mieszkaniowe

Wydatki mieszkaniowe
Na tym ekranie należy wpisać szczegóły dotyczące odliczenia wydatków mieszkaniowych. Na górze ekranu należy zaznaczyć do jakiego PIT chcemy dołączyć PIT-D. Natomiast dolna część ekranu, to pola, w których należy wpisać odliczane kwoty ulgi odsetkowej, ulgi mieszkaniowej, wydatków na zasadzie praw nabytych oraz odliczeń, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub w podatku za lata ubiegłe.

Co to jest PIT-2K?
 • PIT-2K składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D. 
 • PIT-2K dołączamy do PIT-D tylko w pierwszym roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Zawsze składamy jeden PIT-2K - niezależnie od tego, czy rozliczamy się ze współmałżonkiem, czy osobno.
Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część ulgi na wynajem (zob. Ulga na wynajem), ulgi kredytowo-pożyczkowej (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") lub dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana).

Co wpisać w pole "odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe"?

Należy tu wpisać dalszą kwotę odliczeń z tytułu ponoszenia wydatków w ramach ulg mieszkaniowych, które rozliczaliśmy we wcześniejszych latach (obowiązywały w latach poprzednich), natomiast w obecnym roku już nie obowiązują (zob. Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie). Wpisujemy tu nieodliczoną jeszcze część ulgi. Niewykorzystana kwota ulgi w danym roku (ze względu na zbyt niski dochód lub podatek) przechodzi na lata następne, aż do całkowitego jej rozliczenia.
W to pole należy wpisać niewykorzystaną część dużej ulgi budowlanej z lat 1992 - 1996 (zob. Duża ulga budowlana) lub ulgi remontowo - modernizacyjnej (zob. Ulga remontowo - modernizacyjna).

Duża ulga budowlana

Jeżeli w latach 1992-2003 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-2003, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2003.

1. Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

W ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki poniesione (i udokumentowane) w latach 192-2003 na:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.

2. Wysokość ulgi budowlanej

Wysokość ulgi, jaką możemy odliczyć zależy od lat, w których ponieśliśmy powyższe wydatki (rozpoczęliśmy korzystanie z danej ulgi).

Lata 1992-1996

Gdy wydatki zaczęliśmy ponosić w latach 1992-1996, to w przypadku:

 • budowy budynku mieszkalnego,
 • nabdudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowy strychu, suszarni lub przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne

możemy odliczyć całość niewykorzystanej ulgi (bez limitów).

Natomiast, gdy nasze wydatki dotyczyły:

 • zakupu guntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

możemy odliczyć 19% poniesionych od 1997 r. wydatków.

Lata 1997-2001

Jeżeli inwestycje mieszkaniowe rozpoczęliśmy w latach 1997-2001, to możemy odliczyć wydatki z nimi związane ponoszone do końca 2004 r. - możemy kontynuować odliczanie ulg, jeśli w odpowiednich latach zaczęliśmy je rozliczać i nie zdążyliśmy odliczyć całej przysugującej ulgi (niewykorzystana część przechodzi na lata następne, aż do całkowiego jej odliczenia). Wysokość ulgi zależy od rodzaju wydatków (patrz: wydatki uprawniające do ulg) – i tak, w przypadku wydatków określonych w punktach b-f możemy odliczyć 19% poniesionych nieodliczonych jeszcze kosztów.

Limity ulg z punktów b-f, dla danego roku, to:
1997- 15.561 zł,
1998 – 19.285 zł,
1999 – 25.270 zł,
2000 – 29.260 zł,
2001 – 30.950 zł,
2002 i następne – 35.910 zł

W przypadku ulgi z tytułu zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu możemy odliczyć 19% wydatkowanej kwoty, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350 m kw. i ceny 1m kw. gruntu.

OGÓLNY LIMIT WYDATKÓW mieszkaniowych do odliczenia (z punktów a-f) wynosi – w zależności od lat ich poniesienia:
1997 r.– 81.900 zł
1998 r. – 101.500 zł
1999 r. - 133.000 zł
2000 r. – 154.000 zł
2001 r. – 161.000 zł
2002 r. – 189.000 zł
2003 r. – 189.000 zł

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę budowlaną

Odliczenia mogą dokonywać jedynie osoby, które w odpowiednich latach rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczanie ulgi budowlanej. Te osoby mają prawo do dalszego odliczenia ulgi – odliczają niewykorzystaną jej część. Niewykorzystana część ulgi przechodzi na lata następne. Ulga z lat 1992-1996 Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy po uprzednim odliczeniu ulgi,
 • zbycie nabytego pod zabudowę gruntu/prawa wieczystego po uprzednim odliczeniu ulgi

Ulga z lat 1997-2001

Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole ""odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku"".

UTRATA PRAWA DO ULGI:

 • wycofanie ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r. (uwaga! wycofanie wkładu ma miejsce jedynie do czasu przydzielenia mieszkania lub zamieszkania członka w przydzielonym lokalu, po tym okresie natomiast może nastąpić zwrot wniesionych wkładów, który jest obojętny podatkowo),
 • całkowita zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,
 • otrzymanie zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu
 • zbycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (także w formie darowizny).
Jaką kwotę wpisać w polu "wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Należy tu wpisać kwotę dokonywanego odliczenia, czyli wydatki poniesione w ubiegłym roku na spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami (zob. O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych") . Kwota dokonywanego odliczenia nie może być wyższa niż kwota przysługującego na dany rok podatkowy limitu odliczeń. Limit ten oblicza się jako różnicę limitu odliczeń przysługującego podatnikowi w okresie obowiązywania przepisów ustawy (tj. począwszy od 1992), a limitu odliczeń wykorzystanego w latach ubiegłych.

Kasa mieszkaniowa - ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędnośc i w kasie mieszkaniowej

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. - czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie - który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

 •  zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,
 •  gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i tylko w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 •  zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

 

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:
1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
i odnowienia mieszkania.
3. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
4. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.
Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć llimit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.
Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 •  gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego w umowie, a wycofane środki przeznaczyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 •  gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).
Kredyt mieszkaniowy / ulga odsetkowa

Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy udzielony im między 1.01.2002 a 01.01.2007 r.

Ulga przysługuje na spłatę odsetek od:

 • kredytu mieszkaniowego,
 • kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciagniętego na spłatę powyższych kredytów.

Gdy kredyt udzielony na spłatę powyższych zobowiązań stanowi część innego kredytu, wtedy odliczeniu podlegają jedynie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytów powyżej wymienionych.

Warunki odliczenia ulgi odsetkowej:

 • kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2006 w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK),
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt ma położenie w Polsce,
 • inwestycja, na którą zaciągnięto kredyt zakończyła się nie wcześniej niż przed 1.01.2002 r.
 • odsetki zostały faktycznie zapłacone i jest to udokumentowane przez bank lub SKOK.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?
Ulga obejmuje odsetki naliczone i zapłacone od dnia 1.01.2001 r. Wcześniejszej spłaty odsetek nie odliczamy. W 2023 odliczamy odsetki naliczone i zapłacone w roku 2022. Ulga przysługuje za odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325 990 zł (to limit na 2023 r).
Kwotę ulgi do odliczenia obliczymy wg poniższego wzoru:
(325 990 * kwota zapłaconych odsetek w danym roku)/wysokość zaciągniętego kredytu. Limit dotyczy łącznie obojga małżonków. Nawet jeśli rozliczają się indywidualnie (za wyjątkiem małżonków w separacji), to obowiązuje ich jeden limit. Również składają tylko jeden PIT-D.

Ulgi odsetkowej nie można odliczyć, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, 
 • budowę budynku mieszkalnego, 
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, 
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, 
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: Ulga odsetkowa

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie/przychodzie

To ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe oraz rozpoczęły odliczenia w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać poniesione w okresie obowiązywania ulg wydatki mieszkaniowe - jeśli jeszcze nie rozliczyły całej ulgi. Do tych ulg zaliczamy:

 • ulgę na wynajem (z lat 1992 - 2001), zob. ulga na wynajem
 • dużą ulgę budowlaną (z lat 1992 - 2003), zob. duża ulga budowlana
 • ulgę remontowo-modernizacyjną (z lat 2002 - 2005), zob. ulga remontowo - modernizacyjna

Prawo do odliczenia powyższych ulg w obecnym roku przysługuje osobom, które rozpoczęły inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania powyższych ulg. Nie mogą one odliczyć bieżących wydatków (z poprzedniego roku), natomiast mają prawo do odliczenia wydatków z lat obowiązywania ulgi, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Oznacza to, że jeżeli nasz dochód lub podatek był za niski i nie pozwolił nam na odliczenie calej ulgi, to jej pozostałą część (jeszcze nie odliczoną) możemy odliczyć w bieżącym roku.

Warunki odliczenia ulg

 • rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej w latach obowiązywania danej ulgi,
 • nieodliczenie całej ulgi w latach jej obowiązywania,
 • prawo do skorzystania ulgi w latach jej obowiązywania.
O jaki rodzaj wydatków chodzi w polu "Wydatki na zasadzie praw nabytych"?

Jest to tzw. ulga kredytowo-pożyczkowa. Pole to wypełniają osoby, które w danym roku spłacały kredyt na cele mieszkalne. Należy tu zapisać rodzaj wydatków, na który w latach 1992-1993 zaciągnęliśmy w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymaliśmy kredyt na cele mieszkaniowe. Do celów mieszkaniowych zalicza się:

 • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
 • poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
Remont budynku mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. REMONT LUB MODERNIZACJA PRZYŁĄCZY, elementów przyłączy budynku lub wykonanie
nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
 • przyłącza do linii elektrycznej.


2. WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ.

3. REMONT I MODERNIZACJA FUNDAMENTÓW, ŁĄCZNIE Z IZOLACJAMI, OBEJMUJĄCE:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
 • osuszanie fundamentów.


4. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU LUB ICH
CZĘŚCI, dotyczące:

 • konstrukcji stropów,
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,
 • konstrukcji i pokrycia dachu,
 • docieplenia stropów i stropodachów,
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.


5. REMONT LUB MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU, OBEJMUJĄCE:

 • tynki i okładziny zewnętrzne,
 • malowanie elewacji,
 • docieplenie ścian budynku,
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.


6. WBUDOWANIE NOWYCH, WYMIANA LUB REMONT OKIEN ORAZ DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH.

7. PRZEBUDOWA UKŁADU FUNKCJONALNEGO BUDYNKU, OBEJMUJĄCA:

 • sanitariaty i kuchnie,
 • dźwigi osobowe,
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.


8. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI BUDYNKU, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


9. WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów,
magazynów, pralni, suszarni).

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
 • przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,
 • zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,
 • zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu,
 • wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne.
 • wykonanie instalacji gazu płynnego.
Remont lokalu mieszkalnego

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. REMONT, MODERNIZACJA LUB WYKONANIE NOWYCH ELEMENTÓW W LOKALU MIESZKALNYM:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
 • podłóg i posadzek,
 • okien, świetlików i drzwi,
 • powłok malarskich i tapet,
 • elementów kowalsko-ślusarskich,
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
 • pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).


2. REMONT, MODERNIZACJA, WYMIANA LUB WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI W LOKALU MIESZKALNYM, OBEJMUJĄCE:
rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i
urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 • instalacji i urządzeń grzewczych,
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.


WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ, URZĄDZEŃ EKSPLOZYMETRYCZNYCH LUB URZĄDZEŃ GAZOWYCH

 • remont i wymiana urządzeń gazowych,
 • remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,
 • zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 • zainstalowanie gazomierza.
Ulga na wynajem

ULGA NA WYNAJEM nr 1

Jeżeli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku rozliczamy koszty poniesione w latach 1992-1996, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Możemy odliczyć tę ulgę, jeśli w latach 1992-1996 ponieśliśmy wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali się w nim znajdujących na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę wyżej wspomnianego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1992 r. - limit ulgi wynosił: 247 800 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją w 1994 r.),
 • 1993 r. - 371 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1994 r. - 511 000 000 zł (wg jednostki pieniężnej obowiązującej przed denominacją),
 • 1995 r. - 56 700 zł,
 • 1996 r. - 64 400 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

ULGA NA WYNAJEM nr 2

Ta ulga pozwala nam na odliczenie wydatków poniesionych w latach 1997 - 2003.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:
Wydatki poniesione w latach 1997-2003 na budowę własnego (lub ze współwłasnością) budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej 5 lokali na wynajem oraz na zakup działki pod zabudowę tego budynku.

Wysokość ulgi na wynajem:
Limit ulgi zależy od roku poniesienia wydatków. I tak w:

 • 1997 r. - limit ulgi wynosił 81 900 zł,
 • 1998 r. - 101 500 zł,
 • 1999 r. - 133 000 zł,
 • 2000 r. - 154000 zł,
 • 2001 r. - 161 000 zł,
 • 2002 r. - 189 000 zł,
 • 2003 r. - 189 000 zł.

Powyższe limity dotyczą łącznie obojga małżonków.

Ulga remontowo - modernizacyjna

Jeżeli w latach 2003-2005 ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczenia tej ulgi, to nadal możemy rozliczać wydatki poniesione z tego tytułu. W obecnym roku (i latach następnych) rozliczamy koszty poniesione w latach 2003-2005, jeżeli jeszcze nie rozliczyliśmy całej ulgi (pozostałą jej część, aż do całkowitego odliczenia). Nie możemy natomiast odliczać wydatków poniesionych po roku 2005.

Wydatki uprawniające do odliczenia ulgi:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • zakup usług obejmujących:

- wykonanie ekspertyzy, opinii projektu,
- transport materiałów i urządzeń,
- wykonawstwo robót.

 • wynajem sprzętu budowlanego,
 • opłat administracyjne itp.

Powyższe wydatki muszą być ponoszone w związku z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi budynku lub lokalu mieszkalnego.

 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego - zob. remont budynku mieszkalnego.
 • Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - zob. remont lokalu mieszkalnego.

Wysokość ulgi remontowo-modernizacyjnej:
Ogólny limit wydatków z tytułu ulg mieszkaniowych wynosi 189 000 zł.
Kwota do odliczenia z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej wynosi 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż:

 • 3% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 5 670 zł,
 • 2,5% ogólnego limitu – gdy wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych. Odliczenie z tego tytułu nie może zatem przekroczyć 4 725 zł.

Limit jest łączny dla obojga małżonków.

Gdzie rozliczyć ulgę remontowo-modernizacyjną:
Przysługującą nam ulgę (część jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w pole odliczenia, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe.

30. Zatrudnienie pomocy domowej

Zatrudnienie pomocy domowej
Na tym ekranie należy wpisać wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym - dotyczy tylko tych osób, które składki opłacały do 2007 roku.

Zatrudnienie pomocy domowej

Należy tu wpisać wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym.
Odliczenie to przysługuje Tobie, jeżeli jako osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, zatrudniłeś do pomocy w tym gospodarstwie osobę bezrobotną (która nie jest z Tobą spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia), zarejestrowałeś umowę aktywizacyjną w urzędzie pracy oraz poniosłeś wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej. Poniesione wydatki powinny być udokumentowane (dokumentów nie dołączamy do zeznania rocznego, należy jednak je przechowywać przez 5 lat od dnia złożenia PIT-u).
Odliczenie to dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

31. Ulga na IKZE

Ulga na IKZE
Na tym ekranie należy wpisać wydatki poniesione na wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) - jeśli gromadzilismy środki tylko na jednym rachunku IKZE.

Czym jest IKZE?

IKZE to III filar ubezpieczeń społecznych. To konto, na którym można oszczędzać na przyszłą emeryturę (w ramach dobrowolnego III filaru).  IKZE, to Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego.
Ulgę w zeznaniu rocznym możemy odliczyć w przypadku gromadzenia oszczędności na IKZE (aby ulga nam przysługiwała musimy gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKZE). Odliczamy kwotę wpłaconych (w poprzednim roku kalendarzowym) składek.

32. Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

33. Koszty uzyskania przychodu z pracy

Koszty uzyskania przychodu z pracy
Na tym ekranie wykazujemy przysługujące nam koszty uzyskania przychodu z pracy. Aby odliczyć odpowiednią kwotę należy zaznaczyć jedną z opcji - zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli posiadamy imienne bilety okresowe, wtedy możemy zaznaczyć opcję z biletami - ta opcja jest opłacalna, gdy kwoty biletów są wyższe niż automatycznie wyliczone koszty - wedle zasad podatkowych. Jeśli przysługuje nam inna kwota kosztów niż wyliczona - wtedy wystarczy zaznaczyć opcję "Osobiście określę wysokość kosztów" i wpisać ustaloną przez siebie kwotę.

Czym jest dodatek za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę to rekompensata z tytułu czasowego przeniesienia pracownika poza stałe miejsce pracy.
Dodatek za rozłąkę przysługuje pracownikom, którzy wyrazili zgodę na czasowe przeniesienie poza stałe miejsce zamieszkania, a byli zatrudnieni:
- w miejscowości zamieszkania lub codziennie dojeżdżali z miejscowości zamieszkania,
- w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania a byli zakwaterowani w hotelu pracowniczym lub w mieszkaniu wynajętym przez przedsiębiorstwo.

Dodatek za rozłąkę wypłacany jest w szczególności żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom celnym, sędziom Sądu Najwyższego oraz urzędnikom państwowym.
Pozostałe osoby mogą również otrzymywać dodatek za rozłąkę, ale jest to uzależnione od pracodawcy - którzy mają swobodę w decyzji ustanawiania dodatków za rozłąkę.

Czy mogę rozliczyć bilety w ramach Urban Card/karty miejskiej?

Tak, trzeba tylko zachować dowody zakupu doładowania biletu okresowego na tej karcie. Aby rozliczyć bilety muszą być one imienne i okresowe.

Czy opłaca mi się rozliczyć bilety?

Jeżeli koszty biletów imiennych okresowych były wyższe niż przysługujące nam ustawowe koszty uzyskania przychodów, to rozliczenie biletów jest bardziej opłacalne. O tę kwotę jest pomniejszany nasz przychód do opodatkowania.


Ustawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą:

Miesięczne
(jednoetatowcy, miejscowi) - 250

Miesięczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający) - 300

Roczne
(jednoetatowcy, miejscowi) - 3000

Roczne
(jednoetatowcy, dojeżdżający) - 3600

Roczne
(wieloetatowcy, miejscowi) - 4500

Roczne
(wieloetatowcy, dojeżdżający) - 5400

 

Kwoty kosztów dla osób dojeżdżających wykazane w ramce dotyczą sytuacji, gdy nie dostawaliśmy dodatku za rozłąkę, gdy firma nie zwracała nam kosztów dojazdu do pracy lub je zwróciła, ale doliczono je do naszych przychodów. W przeciwnym razie stosujemy koszty, jak dla pracowników miejscowych.

Jakie bilety mogę rozliczyć?

Możemy rozliczyć wyłącznie bilety imienne okresowe na dojazd do pracy. Okres biletu nie ma znaczenia (mogą to być bilety tygodniowe, miesięczne, półroczne, itd).
Możemy  rozliczyć bilety komunikacji publicznej (autobusowe, kolejowe, tramwajowe, promowe). Bilety te możemy rozliczyć niezależnie od tego, czy mieszkamy w tej samej miejscowości, co pracujemy, czy w innej. Kwota odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na bilety na dojazd do pracy jest nielimitowana.
Nie możemy tu uwzględnić wydatków na dojazd własnym samochodem (kosztów paliwa).

34. Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy

Koszty uzyskania przychodu inne niż z pracy
Ten ekran służy do wykazania kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich, umów zlecenie/dzieło, czy z pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. Program podaje domyślne kwoty - wzięte z PIT-11 lub PIT-R. Jeśli nasze rzeczywiste koszty były większe - wystarczy zaznaczyć daną opcję i wpisać swoje koszty.

Czym są obowiązki społeczne lub obywatelskie?

Obowiązki społeczne, to uczestnictwo w pracach na rzecz pewnej społeczności (np. bycie wójtem, sołtysem, radnym). Obowiązki obywatelskie to zawiadywanie sprawami państwowymi jako obywatel.
Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych to wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych.
Za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich uznaje się, między innymi: działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich

Wpisujemy tu koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich lub społecznych. Koszty uwzględnnione przez ""zleceniodawcę"" są wykazane w poz. 54 PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytuów nie mogą rocznie przekroczyć:
- 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
- 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

Umowy zlecenia i o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

Wykazujemy tu koszty uzyskania przychodów z umów zlecenia i o dzieło. Ustawowe koszty uzyskania przychodów:

 •  z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych
 •  z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 •  osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 •  z umów zlecenia i z umów o dziełowynoszą 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż te wykazane w PIT-11 i możemy to udowodnić, to możemy wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich

Koszty uzwględnione przez zleceniodawcę są wykazane w PIT-11. To ustawowe koszty, które nam przysługują z tytułu praw autorskich wykazanych w PIT-11. Ustawowe koszty dla praw autorskich wynoszą (są one już uwzględnione w naszym Picie) z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną –  50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy),
 •  korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich (pozostałe)

Są to umowy - prawa autorskie, do których stosujemy faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu (a nie 50% przychodów). Odnoszą się one do przychodów wykazanych w PIT-11. Ta kwota jest nielimitowana.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy.

Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).
Koszty z tego tytułu są już wykazane w  PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy). Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.                  

Zarządzanie i członkowsto w radach

To pole wypełniają osoby

 • należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę wykazane są w poz. 50 PIT-11.
Koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów nie mogą rocznie przekroczyć:

 • 1 335 zł - gdy przychody otrzymywaliśmy z jednego stosunku prawnego,
 • 2002,05 - gdy przychody otrzymywaliśmy od kilku podmiotów lub od jednego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych.

35. Jak jeszcze bardziej obniżyć podatek?

Jak jeszcze bardziej obniżyć podatek?
Ten ekran to możliwość odliczenia w PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które nie zostały wykazane w PIT-11, a także możliwość odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Składki ZUS

W zeznaniu rocznym możemy odliczyć także składki, które opłacaliśmy dobrowolnie, czyli takie, które nie zostały opłacone przez pracodawców ani uwzględnione na otrzymanych formularzach PIT.

Zwrócone przychody

Ujmujemy tutaj zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły nasz dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających pobrany podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy).
Odliczeniu podlegają zarówno zwroty dokonane w rozliczanym roku, jak i w latach 2010-2013 (w części, w jakiej nie znalazły pokrycia w dochodzie za te lata).
Kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, przekraczająca kwotę dochodu, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

36. Składki na ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenia
Na tym ekranie należy wpisać kwoty odprowadzanych dobrowolnie składek do ZUS lub NFZ -możemy odliczyć składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz opłacone przez nas składki osób z nami współpracujących.

Czy mogę odliczyć składki KRUS?

Rolnicy ubezpieczenie w KRUS mogą odliczyć jedynie składki zdrowotne, nie mogą odliczyć składek społecznych płaconych do KRUS.

Czy można odliczyć składki płacone w ramach indywidualnych polis?

Nie. Odliczenie dobrowolnych składek dotyczy tylko tych płaconych do podmiotów realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS, otwarte fundusze emerytalne, płatnicy składek, zakłady emerytalne) - zawartych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz do NFZ. 
Składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych nie są składkami określonymi w ww. ustawach. A zatem poniesione wydatki na opłatę tych składek nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Jakie składki tu wpisać?

Wpisujemy tu kwoty składek na ubezpieczenie społeczne lub/i zdrowotne, które opłacaliśmy dobrowolnie. Mogą to być składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz opłacone przez nas składki osób z nami współpracujących. Dotyczy to zarówno dobrowolnie opłacanych składek do ZUS, jak i dobrowolnie opłacanych składek w NFZ. Wpisujemy tu składki faktycznie zapłacone w roku poprzednim, a nie te, które powinniśmy zapłacić.

Nie wpisujemy tu składek, które:

 • zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu,
 • zostały nam zwrócone,
 • zostały odliczone w innym państwie
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku.
W jakiej walucie wpisać składki zagraniczne?

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku/spłaty składki.

37. Nienależnie pobrane świadczenia

Nienależnie pobrane świadczenia
Na tym ekranie należy wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Odliczenie to dotyczy sytuacji, gdy dostaliśmy jakiś przychód, a następnie go zwróciliśmy, ponieważ nam się nie należał, np. dostaliśmy rentę, ale nasz wiek już nas do renty nie uprawnia.

Czym są nienależnie pobrane świadczenia?

Są to świadczenia, które otrzymaliśmy nienależnie, np.

 • ustało nasze prawo do ich otrzymywania lub zostało ono wstrzymane, 
 • otrzymywano świadczenia na podstawie fałszywych dokumentów uprawniających do świadczeń,

Świadczeniami takimi mogą być:

 • emerytura, renta, gdy ją otrzymaliśmy, a nasz status już na nią nie pozwalał,
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne.
Ile mogę odliczyć z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Należy tu wpisać kwotę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, który powiększył nasz dochód do opodatkowania (był wykazywany w rozliczeniu rocznym).
Wpisujemy tu daną kwotę, jeśli zwróciliśmy świadczenie brutto, od którego potrącono podatek i gdy pracodawca tego nie uwzględnił. Gdy zwróciliśmy świadczenie netto, to nie przysługuje nam odliczenie, ponieważ kwota netto nie zawiera już podatku. Natomiast w kwocie brutto jest zawarty podatek, który wcześniej niesłusznie zapłaciliśmy (od przychodu jakim było nienależnie pobrane świadczenie - a skoro zwracamy świadczenie, to powinno nam się zwrócić podatek od niego zapłacony).

38. Już prawie koniec

Już prawie koniec
Jest to ekran informujący nam o tym, że kolejnym krokiem będzie wypełnienie pozostałych danych podatnika oraz jego rodziny. Jest to jeden z ostatnich etapów wypełniania zeznania rocznego w systemie PITax.pl. Przypominamy również o tym, że PITax.pl spełnia rygorystyczne wymogi GIODO w zakresie danych na kolejnym ekranie.

39. Domownicy

Domownicy
Ten ekran to uzupełnienie danych osobowych podatnika oraz małżonka - jeśli rozliczenie jest wspólne. Odpowiednią osobę możemy wybrać poprzez zastosowanie odpowiedniej kategorii i osoby. Jeśli chcemy edytować dane już wpisanej osoby lub wpisać kogoś po raz pierwszy - należy wybrać opcję "Nowy".

Czy muszę wpisać numer telefonu?

Pole to nie jest obowiązkowe. Jednak jest ono przydatne  - gdy chcemy wysłać ZAP-3

Czy muszę wpisywać NIP?

NIP wpisują osoby nieobjęte numerem PESEL.
Jeżeli do nas ma zastosowanie PESEL, to wpisujemy tylko PESEL (bez podawania NIP-u) (mimo że kiedyś mieliśmy nadany NIP)

PESEL jest dla osób:

 • które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • które nie są objęte podatkiem VAT

NIP jest dla osób:

 • prowadzących działalność gospodarczą,
 • objętych podatkiem VAT,
 • prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 • nieobjętych nr. PESEL,
 • płatników podatków (np. pracodawcy, ZUS),
 • płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. pracodawcy, osoby samodzielnie opłacające składki.

Szersze omówienie dotyczące tematu "NIP, czy PESEL" znajdziemy pod linkiem: NIP czy PESEL

Kod pocztowy

Gdy wpiszemy kod pocztowy automatycznie wypełni nam sie pole z województwem, powiatem i gminą.

Nr PESEL

Gdy wpiszemy nr PESEL automatycznie wypełnia nam sie pole z datą urodzenia

40. Ulga na dzieci

Ulga na dzieci
Na tym ekranie należy podać dane dziecka (imię, nazwisko, pesel, datę urodzenia) oraz zaznaczyć za ile miesiecy przysługuje nam ulga na dziecko. Istotne jest przez ile miesięcy w roku wychowywaliśmy dziecko, a nie jak długo pracowaliśmy. Jeśli pracowaliśmy od września do grudnia, ale dziecko mieliśmy przez cały rok - to ulga przysługuje nam za cały rok. Jeśli przysługuje nam ulga za parę miesięcy, wtedy należy odkliknąć "cały rok" i pozaznaczać odpowiednie miesiące.

Czy mogę odliczyć ulgę na dziecko, które urodziło się w grudniu?

Tak. Możemy wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje nam kwota pełnego miesięcznego odliczenia.

Czy osoba płacąca alimenty może odliczyć ulgę na dziecko?

Tak. Warunkiem odliczenia ulgi na dziecko jest posiadanie władzy rodzicielskiej, czyli nawet po rozwodzie ulga przysługuje obojgu rodzicom - jednak pamiętajmy, że cała ulga przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Można ją odliczyć po połowie lub w dowolnej proporcji.

Czy ulga na dzieci przysługuje za miesiące wakacyjne?
 • W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 • W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 • W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.
 • W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.
Ile wynosi ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od ilości dzieci. Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

 • jedno dziecko - miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna 1112,04 zł). Ulga przysługuje nam, gdy dochód nie przekroczył 56 000 zł - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim lub 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok. Do dochodów tych wlicza się dochody z papierów wartościowych/kapitałów pieniężnych oraz z dział. gospodarczej opodatkowanej liniowo (stawką 19%)
 • dwójka dzieci - miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (razem 185,34 zł), roczna - po 1112,04 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci, to 2224,08 zł) - niezależnie od dochodów rodziców.
 • trójka dzieci:  miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 (razem: 352, 01 zł). Roczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000, 04 (Roczna ulga na trójkę dzieci, to 4224,12). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • czwórka lub więcej dzieci: miesięczna ulga: na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67, na czwarte i każde kolejne po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci, to 577,01 zł). Roczna ulga wynosi: na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko: 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne po 2700 zł - roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł. Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
Jak obliczyć ulgę, gdy w trakcie roku kończy się dany etap życia, np. ukończenie 25 lat przez dziecko, ślub?

Ślub dziecka
Ulga przepada począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub (nawet dziecko małoletnie).
Przykład: gdy ślub odbył się 2.06.2022 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do maja, czyli w wysokości 463,35 zł (92,67 * 5 miesięcy).

Ukończenie 25 lat przez dziecko
Gdy dziecko ukończy 25 lat, to za miesiąc, w którym dziecko obchodziło 25 urodziny, ulga przysługuje. Po tym miesiącu ulgi już nie ma.
Przykład: gdy dziecko kończy 25 lat 13.10.2022 r., to ulga przysługuje za miesiące od stycznia do października, czyli w wysokości 926,70 zł (92,67 * 10 miesięcy).

Kiedy można odliczyć ulgę na dzieci?

Ulga przysługuje na dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące -  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dochodów tych nie wlicza się renty.

Kiedy ulga na dzieci nie przysługuje?

Ulga na dzieci nie przysługuje, gdy rodzice lub dziecko prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub ryczałtowo lub gdy sa opodatkowani podatkiem tonażowym. Jeśli rodzice oprócz dział. gospodarczej uzyskują też inne dochody  - rozliczane na PIT-37 (dochody z pracy, emerurty, renty, itp), to wtedy ulgę można rozliczyć na PIT-37.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.
Z odliczenia nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w przypadku, gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

41. Twój Urząd Skarbowy

Twój Urząd Skarbowy
Na tym ekranie wybieramy urząd, do którego wysyłamy PIT. Należy wybrać urząd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania na dzień 31.12 poprzedniego roku. Na tym ekranie możemy również podać numer konta - jeśli uzrąd go nie ma, a my chcemy aby zwrot podatku przyszedł na nasze konto bankowe.

Czy jak nacisnę "Dalej" to wyślę PIT do urzędu?

Nie - na tym etapie PIT jeszcze nie jest wysyłany do urzędu. Na następnych ekranach będzie możliwość wskazania Organizacji Pożytku Publicznego, której chcielibyśmy przekazać 1% z podatku. Dopiero w dalszych krokach będzie można wysłać PIT przez internet - o czym będą Państwo na bieżąco informowani, tak aby wysłanie PIT-u przez internet było świadomą decyzją.

Który urząd skarbowy wybrać?

Proszę wskazać urząd skarbowy, który był właściwy dla Państwa zamieszkania na dzień 31.12.2022.

Gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, to w naszym rozliczeniu rocznym (w danych osobowych) zawsze wpisujemy adres aktualny. (Znaczenie ma adres zamieszkania, a nie zameldowania). Natomiast nasz PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego dla nas na dzień 31.12 poprzedniego roku.

Małżonkowie rozliczający się razem wybierają dowolny urząd skarbowy (żony lub męża) i tam wysyłają swój PIT. Jeżeli chcą, to mogą wysłać do urzędu, w którym dotychczas się rozliczali, pisemną informację o rozliczeniu się w urzędzie małżonka. Nie jest to jednak konieczne. 

42. Katalog OPP do wyboru

Katalog OPP do wyboru
Ten ekran, to katalog OPP. Z katalogu możemy wybrać OPP, dla której chcemy przekazać 1%. Jeśli naszej OPP nie ma na liście, to wystarczy kliknąć w "Znam KRS" i wpisać swój KRS.

1% dla OPP a darowizna na cele pożytku publicznego

Wypełniając PIT możemy wspomóc Organizację Pożytku Publicznego podwójnie; obdarowując ją 1% oraz dokonując darowizny. Są to dwie, odrębne, niezależne od siebie formy pomocy

 

Czym jest 1% przekazany dla OPP?

Rozliczając roczny PIT (nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy tradydycyjnie, w formie papierowej do urzędu skarbowego) możemy przekazać 1% naszego podatku wybranej przez nas OPP (jeśli jest ona uprawniona do otrzymywania 1%). Przekazanie 1% z podatku dla OPP nie jest obowiązkowe. Jednak warto wspomóc w ten sposób wybraną OPP, ponieważ my i tak nic na tym nie tracimy, a Organizacja może wiele zyskać. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się przekazać 1% dla OPP, czy nie - nasz podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazimy zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący mu 1% i przekaże wskazanej przez nas w deklaracji OPP. Kwoty z 1% są przekazywane organizacjom przez urząd między majem a lipcem.

 

Czym jest darowizna na cele pożytku publicznego?

To jedna z ulg, którą mamy prawo odliczyć od dochodu, którą możemy pomniejszyć swój podatek. Ulga z tytułu przekazanej darowizny na cele pożytku publicznego przysługuje nam, jeśli w roku za który składamy PIT przekazaliśmy darowiznę (w formie bezgotówkowej, np. przelewem lub w formie niepieniężnej, np. przekazanie rzeczy) odpowiedniej instytucji.
Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.
Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.

 

Różnice między darowizną na cele pożytku publicznego a 1% dla OPP

 • 1% możemy przekazać tylko Organizacjom mającym status organizacji pożytku publicznego. 
 • Darowiznę możemy przekazać jednostkom, które nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego - ważne, aby realizowały zadania publiczne. 
 • Przekazując 1% nie ponosimy żadnych kosztów.
  Przekazując darowiznę, aby ją odliczyć należy ponieść odpowiednie wydatki (w formie bezgotówkowej lub niepieniężnej) w roku, za który składamy PIT. 

43. Wybrana OPP

Wybrana OPP
Ten ekran, to krótka informacja o wybranej przez nas OPP. Z notki tej możemy się dowiedzieć co robi dana OPP, na co przeznacza środki z 1% oraz o danych adresowych OPP.

Czy mogę wybrać dowolną OPP?

Aby przekazać 1% dowolnej OPP należy rozliczyć się bezpośrednio ze strony www.pitax.pl - wpisując www.pitax.pl w pasku adresu.
Jeśli weszliśmy do programu bezpośrednio ze strony danej OPP, to jej numer KRS jest ustawiony na sztywno i nie można jej zmienić.
Gdy weszliśmy do pitax.pl ze strony danej OPP, a chcemy zmienić OPP, to należy:

 1. Wylogować się z obecnego rozliczenia.
 2. Wpisać w pasku adresu "www.pitax.pl".
 3. Kliknąć w przycisk czyszczący dane - u góry strony przy numerze KRS.
 4. Zalogować się.
 5. Rozpocząć nowe rozliczenie, co wiąże się z wypełnianiem PIT od nowa.
 6. Na ekranie z OPP należy wybrać przycisk Zmień OPP, a następnie Więcej OPP.
Czy mogę zrezygnować z przekazania 1% na OPP?

Tak - można zrezygnować z przekazania 1% na OPP.
Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że to, czy zdecydujemy się oddać 1% na OPP nie wpłynie na nasz podatek do zapłaty lub na wysokość jego zwrotu - przekazując 1% nie ponosimy żadnych kosztów. 1% dla OPP można przekazać niezależnie od tego, czy przysługuje nam zwrot podatku, czy mamy niedopłatę. Przekazanie 1% dla OPP nie wiążę się z większym podatkiem. Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się oddać 1%, czy nie -  musimy zaplacić do urzędu skarbowego taki sam podatek (lub taki sam podatek jest nam zwracany).

Następnie urząd skarbowy – w zależności od naszego wyboru - albo pobiera cały podatek „dla siebie” (100%), albo przekazuje, oddaje 1% dla wskazanej OPP (wtedy urząd dla siebie bierze 99%). Jeżeli jednak nie chcielibyśmy przekazać 1% na ekranie z OPP, proszę wybrać "Zmień OPP", następnie "Więcej OPP",  a potem "Nie przekazuje 1%."

44. Podziękowanie od OPP

Podziękowanie od OPP
Ten ekran, to zatwierdzenie wyboru OPP.

Czym jest cel szczegółowy?

W polu cel szczegółowy możemy wskazać na co konkretnie chcemy przekazać 1% podatku, np. na konkretną osobę, na konkretne zadanie, cel. Nie musimy jednak wypełniać tego pola - nie jest ono obowiązkowe. Wtedy OPP sama zdecyduje na co wyda kwotę z 1%.

Czy zaznaczyć, że wyrażam zgodę?

Zaznaczenie tego kwadratu nie jest obowiązkowe. Jest to dobrowolna decyzja - gdy chcemy aby dana OPP wiedziała, od kogo otrzymała wsparcie. Wtedy urząd skarbowy przekazuje tej OPP dane nas identyfikujące (imię, nazwisko, adres oraz kwotę z 1%).
Niezależnie od tego, czy ten kwadrat zaznaczymy, czy nie - OPP otrzymuje od nas kwotę z 1%.

45. Wsparcie organizacji pozarządowych

Wsparcie organizacji pozarządowych

46. Optymalizujemy Twój Podatek

Optymalizujemy Twój Podatek

47. Twoje zeznanie PIT jest gotowe

Twoje zeznanie PIT jest gotowe
Ten ekran składa się z trzech zakładek; podsumowanie - to informacja o odliczonych ulgach i oszczędnościach, PIT-37 - to podgląd wypełnionego PIT, dziękujemy - notka, z której można przeczytać, jak wysłać PIT online lub wydrukować. Prosimy, aby na tym ekranie uważnie sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie dane w PIT, gdyż jest to ostatni ekran, na którym można się cofnąć, aby edytować dane. W tym celu należy wybrać "Koryguję, idąc od początku.

Brak danych dziecka w PIT-O

Jeżeli dziecko ma podany PESEL, to imię, nazwisko oraz data urodzenia są niepotrzebne, natomiast gdy nie ma PESEL-u, to należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia.
Dlatego też w końcowym Picie jest albo sam PESEL albo pozostałe dane.
Formularze rządowe nie przyjmują PIT-ów z wszystkimi czterema danymi (PESEL, imię, nazwisko, oraz data urodzenia), jedynie z jedną z powyższych konfiguracji - dlatego też przyjęliśmy opcję z PESEL, gdy użytkownik podał wszystkie dane.

Co oznacza "zwrot"?

Jest to wysokość podatku, jaką urząd skarbowy ma obowiązek nam zwrócić w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia PIT-u.

Co to jest naliczony podatek podstawowy?

To podatek należny urzędowi skarbowemu (jeszcze bez uwzględnienia ulg i odliczeń).

Czy naciskając "potwierdzam, idę dalej" wysyłam już PIT do urzędu?

Nie - przechodzimy wtedy do następnego ekranu, na którym wybieramy, czy chcemy wysłać PIT przez internet, czy chcemy PIT wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

Dlaczego nie mogę edytować pól?

Na tym widoku znajdują sie wyniki wszystkich wcześniejszych ekranów, tak będzie wyglądało nasze zeznanie które wyślemy do Urzędu Skarbowego, dlatego należy je dokładnie przejrzeć, czy wszystkie pola się zgadzają.

Jeśli tak należy kliknąć przycisk "Potwierdzam idę dalej", jesli zauwazyliśmy pomyłkę należy kliknąć "Wprowadź zmiany w zeznaniu".

Dlaczego nie widzę PIT-u?

Proszę kliknąć niebieski pasek po lewej stronie z napisem "PIT-37" - tutaj można znaleźć podgląd wypełnionego PIT-u oraz załączników.

Gdzie mogę sprawdzić przysługujący mi zwrot podatku?

Zwrot podatku jest wykazywany w sekcji: Kwota do zapłaty/nadpłata.

 • PIT-37: zwrot jest wykazywany w polu 134 ("łączny zwrot") - taką kwotę urząd jest zobowiązany nam zwrócić. Natomiast pole 127 ("Do zapłaty") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.

 

 • PIT-36: zwrot jest wykazywany w polu 424 ("łączny zwrot") - taką kwotę urząd jest zobowiązany nam zwrócić. Natomiast pole 421 ("Podatek do zapłaty pomniejszona o przysługującą różnicę") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.

 

 • PIT-36L: zwrot jest wykazywany w polu 137 ("nadpłata") - taką kwotę urząd jest zobowiązany nam zwrócić. Natomiast pole 136 ("Do zapłaty") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.

 

 • PIT-28 -  zwrot jest wykazywany w polu 125 ("nadpłata") - taką kwotę urząd jest zobowiązany nam zwrócić. Natomiast pole 124 ("Do zapłaty") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.

 

 • PIT-38 -  Pole 49 ("Do zapłaty") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.

 

 • PIT-39 -  Pole 34 ("Do zapłaty") wskazuje ile my powinniśmy zapłacić urzędowi.
Nie przeniosło danych z emerytur

Dane z emerytur są wykazywane na PIT-40A/11A.
Czyli powinniśmy przepisać dane z papierowego formularza do formularza na ekranie w pitax.pl
Jak dojść do PIT-40A/11A?

 • Na ekranie "Ile PIT-11" otrzymaliście, proszę zaznaczyć faktyczną liczbę PIT-ów (tylko PITów -11).
 • Na ekranie "Czy dostaliście inne formularze PIT", proszę zaznaczyć "Tak".
 • Następnie z dostępnych opcji, proszę wybrać "PIT-40A/11A".
 • Na ekranie PIT-40A/11A proszę zaznaczyć odpowiednią opcję "Ta deklaracja, to PIT-40A lub 11A
 • Proszę wypełnić wszystkie pola  - dokładnie tak jak ma Pani w papierowym Picie.
Rozliczam tylko PIT_11 i wychodzi zwrot podatku, rozliczam PIT_11 wraz z PIT-40A - i wychodzi niedopłata. Dlaczego?

Taka sytuacja jest możliwa.
Takie przypadki (prawidłowe) występują,  gdy zarówno płatnik od którego otrzymano PIT-11 jak i ZUS rozliczali tzw. kwotę zmniejszającą podatek (a ZUS rozliczył ją z całą pewnością, skoro otrzymał Pan PIT-40A).
Natomiast przepisy podatkowe pozwalają na odliczenie kwoty zmniejszającej podatek (556, 02) tylko raz.

Zapomniałem wypełnić jedną rubrykę, jak mogę to edytować?

Proszę wybrać opcję "Wprowadź zmiany w zeznaniu" po prawej stronie u dołu ekranu.

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00